Inschrijfformulier cursus tuinreservaten najaar 2019

Lesavonden (19.30-22.00 uur)
dinsdag 17, 24 september
dinsdag 15, 22, 29 oktober
dinsdag 19 november

Excursie-ochtenden (9.30-12.30 uur)

zaterdag 21 september en 2 november

Cursuslocatie 
De Binder Hoflaan 29 3956ED Leersum 


Het cursusgeld ad € 75,00 moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL65INGB0001572287 ten name van IVN HKR o.v.v. Cursus Tuinreservaten. Hierin zijn begrepen: 6 lesavonden (inclusief thee/koffie, 2 excursies, een cursusmap en het handboek Diervriendelijk tuinieren.)

Voorwaarden inschrijving

  1. U bent pas ingeschreven na ontvangst van uw betaling. De cursusleiding bevestigt uw deelname.
  2. Wanneer de cursus bij onvoldoende deelname geen doorgang kan vinden, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening
  3. Restitutie van cursusgeld vanwege ziekte of verhindering is helaas niet mogelijk.

U kunt zich uiterlijk 3 september 2019 aanmelden via dit webformulier.

Ik heb het cursusgeld ad € 75,00 overgemaakt naar bankrekeningnummer NL65INGB0001572287 ten name van IVN HKR o.v.v. Cursus Tuinreservaten. Hierin zijn begrepen: 6 lesavonden (inclusief thee/koffie), 2 excursies, een cursusmap en het handboek Diervriendelijk tuinieren.