Inschrijfformulier cursus tuinreservaten 2018

Lesavonden (19.30-22.00 uur)
dinsdag 8, 22 en 29 mei
dinsdag 5, 12 en 19 juni

Excursie-ochtenden (9.30-12.30 uur)

zaterdag 12 mei en 2 juni

Cursuslocatie 
Tenniscenter Heuvelrug, Mariniersweg 3, 3941 XK Doorn

Het cursusgeld ad € 95,00 moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL65INGB0001572287 ten name van IVN HKR o.v.v. Cursus Tuinreservaten. Hierin zijn begrepen: 6 lesavonden (inclusief thee/koffie, 2 excursies, een cursusmap en het handboek Diervriendelijk tuinieren.)

Voorwaarden inschrijving

U bent pas ingeschreven na ontvangst van uw betaling. De cursusleiding bevestigt uw deelname.

Wanneer de cursus bij onvoldoende deelname geen doorgang kan vinden, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening

Restitutie van cursusgeld vanwege ziekte of verhindering is helaas niet mogelijk.

U kunt zich uiterlijk 17 april 2018 aanmelden via dit webformulier.