Heuvelrug en Kromme Rijn
Natuur
Op
zondag24apr202209:00

Wandeling Blikkenburg en Wulperhorst

Deze wandeling gaat door twee landgoederen die typisch voor het Kromme Rijn landschap zijn. Zichtlijnen, graslanden met boomgroepen, oude parkbossen met waterpartijen en mooie wandellaantjes wisselen elkaar af. Het is hier ongestoord wandelen en je kunt er zomaar verrast worden door een ree die het pad oversteekt.

De geschiedenis van Blikkenburg en Wulperhorst gaat terug naar de zestiende eeuw. Het oorspronkelijke kasteel Blikkenburg is in 1687 afgebroken. Toen begin 19de eeuw beide landgoederen in bezit kwamen van de Huijdecopers  (die ook al de eigenaren van Slot Zeist waren) lieten ze op beide plekken een landhuis bouwen. Landschapsarchitect K.G.Zocher kreeg opdracht om van de drie landgoederen één geheel te maken. Belangrijk waren daarbij de zichtlijnen die nog steeds duidelijk aanwezig zijn.

De wandeling start bij het bruggetje over de Blikkenburgervaart en gaat via de graanakkers naar het moerasgedeelte (voormalige ijsbaan van Zeist) van Blikkenburg. Hier komen veel planten voor die gebonden zijn aan moeras- en kwelmilieu zoals waterviolier, gele lis, oeverzegge en kattenstaart. In de poelen komt de kamsalamander voor. Ook wordt de ringslang er regelmatig waar genomen. Via het appellaantje komen we op Wulperhorst dat zich kenmerkt door de afwisseling in weilanden, akkers en (hakhout)bossen. Blikvangers zijn het witte landhuis en het “Grand Canal”.  Wulperhorst staat bekend om zijn paddenstoelenrijkdom. Ook leven er veel reeën en de ijskelder is geschikt gemaakt voor overwintering door vleermuizen.

We laten ons tijdens deze vroege ochtendwandeling verrassen door de natuur. De zangvogels zijn druk in de weer en zullen hun gezang laten horen. Het grasland zal vol pinksterbloemen staan waarop de oranjetipjes druk zijn hun eitjes te leggen. Vanuit de lucht zal de buizerd ons in de gaten houden. En met de frisse geur van het fluitenkruid belooft het een mooie wandeling te worden.

 

Aanmelden (verplicht!): bij Dick de Rooij, dickderooij@gmail.com maximaal aantal deelnemers 20

Startplaats: parkeerplaats aan de Blikkenburgerlaan, Zeist. Bij het bruggetje over de vaart.

Kom zoveel mogelijk met de fiets!

Algemene informatie

zondag 24 april 2022 - 09:00 tot 11:00
Locatie: 
parkeerplaats aan de Blikkenburgerlaan, Zeist. Bij het bruggetje over de vaart.
Blikkenburglaan
Zeist
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image