Heuvelrug en Kromme Rijn
Bloemen & Planten
Op
zondag23jun201914:00

Planten en korstmossen in de Zanderij Maarn

De Zanderij   Maarn is een gebied met een bijzondere geschiedenis: van zandafgraving tot gebruik voor industrie, legerplaats en vuilstort. Tegenwoordig heeft het echter een hoge natuurwaarde sinds het gebied in 2002 is gesaneerd en tot natuurgebied is omgevormd. De eerste jaren werd het gebied afgesloten voor publiek, zodat de begroeiing zijn gang kon gaan. Zo ontstond een natuurlijk terrein met een spontaan opkomende vegetatie.

De noordkant van de plas bestaat uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten; maar liefst 14 plantensoorten van de rode lijst komen hier voor! Naast droog schraalland zien we hier biotopen van ruderaal terrein, bos en moeras waarbij successie heel duidelijk zichtbaar is.

De Zanderij is niet alleen rijk aan bijzondere planten, maar ook qua fauna een interessant gebied. Er komen veel ringslangen en zeldzame libellensoorten voor en er nestelen grondbroeders zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Het is bovendien een belangrijke natuurschakel voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos.

Ga met ons mee, we vertellen je graag meer over dit bijzondere gebied.

 

Algemene informatie

zondag 23 juni 2019 - 14:00
Locatie: 
Groene entree Zanderij Maarn
Bergweg
3951mh Maarn
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image