Heuvelrug en Kromme Rijn
Bomen & Struiken
Op
zondag19mei201914:00

Park- en laanbomen in de omgeving van Slot Zeist

Meestal  vinden IVN-wandelexcursies, zeker als het om bomen gaat, op een landgoed of in een bosgebied plaats. Maar het is jammer om niet van de natuur bij huis te genieten wanneer we onze boodschappen doen of naar het werk gaan.

Aan laanbomen worden andere eisen gesteld dan aan parkbomen. Laanbomen worden op de groei geplant, zijn redelijk zoutbestendig en verdragen wat uitlaatgassen. Verder mogen zij geen opdrukkend wortelstelsel hebben en mogen er geen zwaardere zaden (zoals kastanjes) uitvallen. Regelmatig onderhoud en veiligheidskeuringen moeten plaatsvinden om afbrekende takken of omwaaien te voorkomen. Laanbomen hebben het nog wel eens zwaar te verduren, denk maar aan graafwerkzaamheden voor kabels of leidingen. Maar ook verharding (stoeptegels) of verdichting van de bodem zijn omstandigheden die niet gunstig zijn voor de meeste boomsoorten.

Bij parkbomen ligt de situatie heel anders. Zij hebben meestal de ruimte. Een bepaalde soort kan en mag meestal groeien zoals die wil. Zij hebben  geen last van een verdichtte bodem. Daardoor is de plantkeuze ruimer en kan er meer gekeken worden naar de esthetische waarden van silhouet, schors, blad en bloemen. De beperkende factoren in de keuze blijven wel de grondsoort, hoeveelheid neerslag en het klimaat.

Tijdens deze wandelexcursie richten we ons op deze laan- en parkbomen. We kijken en luisteren naar de bijzonderheden die ook deze bomen ons te bieden hebben in de groene gemeente  Zeist.

Algemene informatie

zondag 19 mei 2019 - 14:00
Locatie: 
parkeerplaats aan de Zinzendorflaan
Zinzendorflaan
3703 cg Zeist
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image