Heuvelrug en Kromme Rijn
Landschap
Op
zaterdag07sep201909:30

Ledenwandeling Landgoed De Boom

alleen voor IVN/KNNV-leden en donateurs

Het landgoed De Boom, ruim 1100 hectare groot, is een afwisselend en gaaf gebleven coulisselandschap tussen Leusden, Woudenberg, Achterveld en De Glind. Alle boerderijen en huizen op het landgoed zijn herkenbaar aan de blauwe luiken, soms met witte spiegel. De laatste eigenaar, Anna Aleida de Beaufort, bracht het onder in een stichting met als doel: een duurzame toekomst en steun aan maatschappelijke activiteiten in de omgeving.

Op het landgoed ligt ook het beschermde natuurmonument Groot Zandbrink. Op deze plaats komt kalkrijk kwelwater uit de diepe bodem omhoog waardoor er zeldzame plantensoorten groeien. Er zijn veldjes blauwgrasland met rietorchis, Spaanse ruiter, blauwe knoop en andere bijzondere plantensoorten.

Op veel plaatsen in de Vallei zijn houtwallen, elzensingels en bosjes in de loop der jaren verdwenen. Landgoed De Boom is een mooi voorbeeld van een cultuurlandschap dat er voor een groot deel nog zo uit ziet als in de tijd dat het werd ontgonnen. In dit gevarieerde landschap met bloemrijke graslanden en kleinschalige begroeiing, voelen ree, das, boerenzwaluw, steenuil en ijsvogel zich goed thuis.

Start: parkeerplaats van restaurant De Mof te Leusden, 3832 GK Leusden.  De parkeerplaats ligt aan de Leusbroekerweg en wordt aangegeven bij de rotonde op de N226.
Gidsen: Leendert van der Velden en Gert Lodewijk

Aanmelden: leendertvandervelden46@gmail.com

Algemene informatie

zaterdag 7 september 2019 - 09:30
Locatie: 
Parkeerplaats restaurant De Mof
Leusbroekerweg
3832gk Leusden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image