Heuvelrug en Kromme Rijn
Landschap
Op
zondag09feb202014:00

AFGELAST VANWEGE STORM: Winteroverleving op Noordhout

Hoe overleven planten en bomen de winter. Dat veel bomen hun bladeren verliezen weten we, maar waarom? En wat doen andere planten om het koude seizoen door te komen?

Een soort als de blauwe bosbes neemt binnen de verschillende overlevingsvormen een hele bijzondere plaats in. Deze plant verliest in de winter wel zijn bladeren, maar de stengels blijven groen. De bosbes blijft zichzelf hierdoor ook in de winter van voedsel voorzien. Deze plant maakt zo gebruik van het feit dat het ‘s winters meer licht tot zijn beschikking heeft dan in de zomer. Zo is voor deze plant in de winter zelfs nog lengtegroei mogelijk!

Daarnaast zijn er veel tweejarige planten die kiemen in de lente of in de herfst en één of twee winters als rozet doorbrengen en dan éénmaal bloeien en vrucht zetten. De rozet bevindt zich in dat geval dicht bij de grond om zodoende van het bovenste deel van de strooisel-laag nog enige bescherming tegen de kou te hebben. Daarna komt deze plant in de zomer tot bloei en zaadzetting. Dit komt voor bij alle soorten toortsen, bij slangekruid en bij enkele soorten distels.

In de winter daalt de bodemtemperatuur zo ver, dat een boom niet of nauwelijks meer in staat is om via de wortels vocht op te nemen. Bij elke verlaging van 10°C wordt het vermogen om vocht op te nemen en naar boven te transporteren gehalveerd. Het is dus heel belangrijk voor een boom om in koudere tijden de verdamping van vocht tot een minimum te beperken! De meeste loofbomen worden zo min of meer gedwongen om de winter zonder blad door te brengen. Naaldbomen verdampen in vergelijking met loofbomen weinig water dankzij hun geringe bladoppervlak. Hierdoor blijven de meeste naaldbomen in de winter wel groen.

Het landgoed Noordhout waar we gaan wandelen is gelegen in de gemeenten Doorn, Maarn en Driebergen-Rijsenburg op de Utrechtse Heuvelrug. Het landgoed is sinds 1979 in eigendom en beheer van de Stichting  Utrechts Landschap.
Noordhout wordt doorsneden door een gasleidingstracé dat is begroeid met heide en een corridor vormt met de Leusderheide. Ten noord­westen van deze leiding bestaat het gebied uit opgaand bos op een relatief oude bosgroeiplaats. Dit gedeelte van het landgoed was begin negentiende eeuw grotendeels bebost met vermoedelijk eikenstrubbenbos. Een gedeelte daarvan is rond de eeuwwisseling omgevormd in grove-dennenopstanden ten behoeve van mijnhout-productie, maar een restant van het eikenhakhout is nog steeds aanwezig.

 

Algemene informatie

zondag 9 februari 2020 - 14:00
Locatie: 
parkeerplaats van landgoed Bornia (tegenover Noordhout).
Traay 288
3971 gx Driebergen-Rijsenburg
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image