Over Heuvelland

Het Heuvelland is een unieke en ook kwetsbare regio met een enorme variatie aan o.a. natuurschoon, landschap en cultuurhistorie. Bovendien leven we in een grensregio waardoor ook regelmatig onze buren (België en Duitsland) bezocht worden.

IVN Heuvelland zet zich in voor meer natuur voor de mensen maar ook meer mensen voor de natuur. Met tal van activiteiten trachten onze vrijwilligers dit doel te realiseren, al of niet in samenwerking met derden.

We zijn trots op onze regio en werken aan een groter begrip, bewondering en respect voor onze natuur en/in al haar facetten. Voor nadere info of met opmerkingen over deze website, zowel positief als negatief, kunt u terecht bij onze secretaris of de web-beheerder