Natuurbeheer

Onder naam "Hout & Hooi" steken de leden de handen uit de mouwen bij allerlei vormen van landschapsbeheer. Het knotten van wilgen is de meest bekende vorm van landschapsonderhoud maar er wordt ook gewerkt op andere plekken zoals: het maaien van percelen, het verwijderen van opslag, snoeien van houtwallen, enz.   

Er wordt regelmatig samengewerkt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Limburgs Landschap maar soms ook op verzoek van derden. De activiteiten vinden plaats op zaterdagen en in de regio. Natuurlijk mogen ook jeugdigen lekker aan de slag op zulke momenten.

Coördinator: secretaris.