Heuvelland
Bloemen & Planten
Op
zaterdag23jun201810:00

Plantago de wei in

Inventariseren op de Wijlre-akkers.

De Wijlre-akkers zijn gelegen tussen Beertsenhoven en Stokhem en zijn 3 ha groot. Idealiter zou van een aantal PQ-vakken alle bloemen, grassen en mossen moeten worden geïnventariseerd aan de hand van Floron-streeplijsten, maar dat is te arbeidsintensief.
Daarom is de bedoeling dat wij een keer of drie inventariseren aan de hand van lijsten (Niek zal die maken) waarop planten staan vermeld, waarvan de kans groot is dat ze er voorkomen.

Boswachter Huub zal op twee plekken stroken van ca.  10 m. breed afzetten over de hele breedte van het weiland om te inventariseren. Hierdoor bestrijken we een gebied met krijt, löss en zure grond; en dus met verschillende soorten flora.
Daarnaast is het de bedoeling dat we het hele terrein doorlopen om wellicht nog andere bijzondere soorten te zoeken/te vinden.

Algemene informatie

zaterdag 23 juni 2018 - 10:00 tot 12:30
Locatie: 
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image