Hengelo
Overig
dinsdag25aug2020

VSO 't Korhoen stage in Heemtuin en Beleefbos Weusthag

Dinsdag 11 augustus zijn vijf derdejaars van VSO 't Korhoen (Voortgezet Speciaal Onderwijs) begonnen met hun stage in Heemtuin en Beleefbos Weusthag). Maandag 24 augustus zijn vijf vierdejaars gestart met hun stage. Laatstgenoemden hebben al meer serieuze plannen hun toekomst in het groen te zoeken en te vinden. Een leerkrachtassistent en een IVN-vrijwilliger begeleiden hen. In maart jl. zou het al van start gaan, maar corona kwam er tussen. Nu dus eindelijk van start. Geweldig ze te zien doen en werken.