Hengelo
Landschap
dinsdag05nov2019

Landschapsonderhoud

Zaterdag 2 november heeft de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag flink wat werk verzet in het elzenbos en het Sterrebos aan de Landmansweg. Er zijn flink wat bomen afgezet. In het elzenbos is mooi te zien dat de onderbegroeiing nu gevarieerder wordt. Een aantal jaren geleden waren al beuken en meidoorns aangeplant tussen de elzen, deze zijn goed aangeslagen, zie de foto. Nu zijn ook een veldesdoorn en een kardinaalsmuts geplant. In het elzenbos komen ook steeds meer paddestoelen tot ontwikkeling, een verrassing was de vondst van een gekraagde aardster, zie de foto.

 

De Gekraagde aardster is een buikzwam.  Een buikzwam heeft een vruchtlichaam, dat vaak bolvormig, knolvormig, peervormig of stervormig, is. Met een zeer korte steel of zonder steel. De Gekraagde aardster is in Nederland en België de meest algemene aardster. Soms te verwarren met de Roze aardster, de Gewimperde aardster, de Viltige aardster, de Slanke aardster en de Tuinaardster. Deze forse aardster heeft een vruchtlichaam dat aanvankelijk uivormig is. Bij rijping scheurt de houtige buitenwand open en ontvouwt zich tot een ster met 5 tot 7 slippen. Dan komt er een ongesteelde stuifbal tevoorschijn, die perkamentachtig is en een centrale opening heeft. Als de Gekraagde aardster rijp is, verstuift hij sporen via het gaatje aan de bovenkant. De Gekraagde aardster heet gekraagd omdat vaak een deel van de buitenwand niet taai genoeg is om de omkrullende slippen te volgen, daardoor losscheurt en als een kraag om het vruchtlichaam blijft staan.

 

Deze paddenstoel is niet eetbaar, maar ook niet echt giftig. Ze worden hoofdzakelijk in de duinen gevonden, maar ook in kleine groepjes in loofbossen, in dichtbegroeide bermen, in struikgewas, parken en tuinen. Je kunt ze aantreffen in de periode augustus tot en met oktober.

 

De Gekraagde aardster leeft saprotroof (levend van dood organisch materiaal) op matig vochtige tot droge, humusarme tot zeer humusrijke, vaak voedselrijke, meest kalkhoudende (maar ook kalkloze), zandige tot lemige bodems. Het is een echte opportunist die je op onverwachte plaatsen tegenkomt. Zelfs tijdens het winterklaar maken van de tuin kom je ze tegen. In Europa komt de Gekraagde Aardster voor vanaf de Middellandse zee tot aan de 63e breedtegraad voor. Zo noordelijk als Groot-Brittannië, Zuid-Zweden, Midden-Noorwegen, Zuid-Finland en Estland.

 

De Gekraagde aardster groeit meestal (min of meer) in zogenaamde heksenkringen. Soms met een respectabele diameter, wat wijst op een hoge leeftijd van de zwamvlok in de grond (mycelium). Vaak leveren deze groeiplaatsen elk jaar nieuwe aardsterren op.

(Bron: IVN-afdeling Voorne-Putten-Rozenburg)