Hengelo
Landschap
maandag14okt2019

Kikkerpoelen schonen

Zaterdag 12 oktober zijn de beide kikkerpoelen in het Weusthag opgeschoond, door de IVN-Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag. Aan de poel in de hoek Broekmedenpad/A1 is flink geklust, veel begroeiing is verwijderd en de randen zijn bijgewerkt. Aan de poel in het bos is goed te zien dat deze jaarlijks wordt onderhouden, de begroeiing van braam en brandnetels wordt minder. Wel is nog duidelijk zichtbaar dat we ook dit jaar te weinig neerslag hebben gehad, de waterstand is te laag voor de tijd van het jaar.

 

Er werden veel schelpen gevonden van de Posthoornslak, een in zoet water levende longslak. De naam is afgeleid van de vorm van het huisje, wat sterk op een blaasinstrument lijkt. De Posthoornslak heeft longen, maar kan daarnaast ook zuurstof uit het water opnemen. Het bloed bevat een op hemoglobine gelijkende stof waardoor de slak ook kan leven in minder zuurstofrijk of in diepere wateren dan andere longslakken, welke deze stof niet hebben. De slak komt voor zowel in stilstaande als langzaam stromende wateren, maar alleen in plantenrijke omgevingen. Het voedsel bestaat uit algen en rottend, organisch materiaal dat op de bodem ligt. In tuinvijvers komen ze ook veel voor. De soort is tweeslachtig, maar kan zichzelf niet bevruchten. Na de paring kunnen meerdere keren eitjes worden afgezet tegen waterplanten of onder water drijvende bladeren (Bron Wikipedia).