Communicatie

In grote lijnen bestaan de activiteiten van de werkgroep Communicatie uit twee delen, PR- respectievelijk redactionele activiteiten. De werkgroepleden komen vier keer per jaar bijeen.

De werkgroep:

  • Verzorgt de communicatie over (de activiteiten van) IVN Hengelo via de media (persberichten), via onze website, via Facebook en via folders.
  • Is verantwoordelijk voor de samenstelling en de verspreiding van het ledenblad, DigiDuizendblad. Dit verschijnt vier keer per jaar en bevat onder meer een activiteitenagenda en de verslagen van deze activiteiten. De werkgroep zorgt met algemene en inhoudelijk ‘groene’ artikelen, en met de eindopmaak voor een goede kwaliteit van het blad. Zo nodig ontvangen leden en donateurs tussendoor een Nieuwsflits.
  • Draagt in overleg met het Bestuur bij aan de communicatie bij exposities, markten en andere evenementen.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur en de andere Werkgroepen over de uitvoering of de verbetering van de interne en externe communicatie, en de presentatie van onze IVN-afdeling.