Bomenwandeling Driene

In 1965 werd bij de aanleg van de wijk Groot Driene een deel van de Elsbeek gedempt.

Dit deel liep van de stadsrand tot de Swafertvijver. In 2012 is dit beekdeel weer boven water gekomen en is op een natuurlijke wijze in de wijk ingepast.

De wijk krijgt er zo niet alleen een fraaie beekloop bij maar ook de natuur in de stad wordt er door verstevigd. De stadsbeken krijgen nu verbinding met Driene en het gebied rond het Lonnekermeer.

Voor het IVN was dit aanleiding om in dit gebied twee route uit te zetten. De eerste (korte) is gereed en loopt langs het nieuwe beekdeel, rond de Swafertvijver en door een interessante groenstroken in de directe omgeving.

Deze route is op 2-10-2012 aan de gemeente Hengelo en waterschap Regge en Dinkel aangeboden.

De vervolgroute gaat langs de beek tot de spoorlijn en dan langs interessante en bijzondere bomen in Groot Driene. De publicatie hiervan is in het voorjaar van 2013 gepland.

De bomenwandeling door Driene kunt u hier downloaden.