Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Helmond worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Iedere werkgroep stelt haar eigen jaarprogramma op en overlegt daar met de werkgroepleden over. Ze verzorgen zelf de organisatie, de publiciteit en de uitvoering. In dit menu vindt u alle werkgroepen van onze afdeling met een beschrijving van hun voornaamste activiteiten.