Waterschapsverkiezingen

Verkiezingen

Persbericht verkiezingen Aa en Maas

‘Hallo droogzitters, we mogen weer!’
Feestelijke aftrap verkiezingscampagne waterschap Aa en Maas

Op maandag 18 februari, is landelijk en bij waterschap Aa en Maas de campagne gestart voor de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. Waterschap Aa en Maas gaf hiervoor een feestelijk startschot bij haar hoofdkantoor langs de A2 ter hoogte van ’s-Hertogenbosch. Hier hangt tot aan de verkiezingen een groot geveldoek,  waarmee het waterschap automobilisten op de A2  uitnodigt om te stemmen.

Stem en beslis mee over de keuzes van het waterschap
De leden van het algemeen bestuur van het waterschap beslissen waaraan het belastinggeld dat de inwoners betalen, wordt besteed. Dit heeft direct invloed op de woon- en leefomgeving van de inwoners. Er zijn veel ontwikkelingen op watergebied die om keuzes vragen. Denk aan klimaat, landbouw, natuur of innovaties. Door te stemmen op één van de leden van de verkiesbare partijen, oefenen de inwoners invloed uit op de keuzes die het bestuur maakt.

Stemhulp MijnStem.nl
Meer informatie over de verkiezingen en de partijen die meedoen, is te vinden op www.aaenmaas.nl/verkiezingen. Op de landelijke campagnewebsite www.waterschapsverkiezingen.nl is uitgebreide informatie te vinden over o.a. verkiezingsonderwerpen, waarom stemmen, wat doen waterschappen en praktische informatie. Beide websites verwijzen naar de online stemhulp www.MijnStem.nl. Inwoners die de stemhulp invullen, krijgen een stemadvies voor hun eigen waterschap.

Twee verkiezingen op één dag
Op woensdag 20 maart 2019 zijn tussen 7.30 en 21.00 uur de gemeentelijke stemlokalen geopend. Iedereen vanaf 18 jaar kan dan twee keer stemmen: voor Provinciale Staten én voor het waterschap. Binnen het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunnen inwoners via hun stem op een politieke partij meebeslissen over wie er in het bestuur van waterschap Aa en Maas komt. De volgende partijen doen mee aan deze verkiezingen: AWP niet politiek wel deskundig, CDA, Ouderen Appèl - Hart voor Water, PvdA, VVD, Water Natuurlijk en 50PLUS. Voor meer informatie over de partijen www.aaenmaas.nl/verkiezingen.

Voor meer informatie: Joletta Noomen. Telefonisch via 073 – 615 6872 of per mail jnoomen@aaenmaas.nl.

 

Zie ook Water Natuurlijk Aa en Maas