Vogeltellingen januari 2018

Nationale Tuinvogeltelling 2018

Op vrijdag 26 (scholen), zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018 namen meer dan 65.000 mensen deel aan de 15e editie van de Nationale Tuinvogeltelling 2018. Het meest werd, net als afgelopen jaren, de huismus geteld. Opvallend is dat er veel minder merels gezien werden in de Nederlandse tuinen dan afgelopen jaren. Kijk hier voor het persbericht

Persbericht van Vogelbescherming Nederland

Veel minder merels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Huismus weer op één

Geplaatst op 28 januari 2018

Meer dan 65.000 mensen telden dit weekend de vogels in hun tuin tijdens de 15e Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Het meest werd, net als afgelopen jaren, de huismus geteld. Opvallend is dat er veel minder merels gezien werden in de Nederlandse tuinen dan afgelopen jaren.

Het aantal waargenomen merels bleef dit weekend ver achter bij de aantallen van afgelopen jaren. Gemiddeld werden er per tuin anderhalve merel doorgegeven, terwijl dit aantal de voorgaande jaren boven de twee lag. Daarmee is de merel ook uit de top-3 van meest getelde vogels verdwenen; van de derde naar de vijfde plaats.

Tot nu toe werd de merel ook telkens in de meeste tuinen waargenomen. In meer dan acht op de tien tuinen zat minimaal één merel. Dit jaar is dat slechts in zeven op de tien tuinen het geval. De koolmees is nu de vogel die in de meeste tuinen werd gezien. Oorzaak van de achteruitgang van het aantal getelde merels is mogelijk het Usutuvirus. Dit voor merels dodelijk virus werd afgelopen jaren in vooral Oost-Nederland geconstateerd. Om de daadwerkelijke oorzaak van het lage aantal merels vast te stellen, is nader onderzoek nodig. In België was het beeld overigens hetzelfde als bij ons.

De merel is uit de top-3 van meeste getelde vogels verdwenen.

Top-3

Evenals vorige jaren was de huismus weer veruit de meest getelde soort. De huismus werd in minder dan de helft van de tuinen waargenomen. Mussen zijn echter echte groepsvogels. Zit ie in de tuin, dan ook meteen met een heleboel bij elkaar. Gemiddelde bestond een groep mussen in de tuin uit acht exemplaren. Nummer twee werd de koolmees en drie de pimpelmees. Het aantal in de tuin getelde pimpelmezen neemt overigens al gedurende een aantal jaren langzaam af. De reden hiervoor is niet duidelijk. Op nummer vier, voor de merel, eindigde het kauwtje.

Ook al is de huismus een fiere winnaar. Met deze vogel gaat het, in vergelijking tot decennia geleden helemaal niet goed, hoewel op sommige plekken enig herstel wordt waargenomen. U kunt de huismus helpen. Hoe dat kan, ziet u hier.   

Koolmees op twee in de top-10 van de Nationale Tuinvogeltelling 2018

Barmsijs

Gedurende de dag kreeg Vogelbescherming veel meldingen van mensen die barmsijzen in hun tuin hadden gezien. De barmsijs is een vogel die in een heel klein aantal in ons land broedt. Het hoge aantal waarnemingen komt door een zogeheten invasie van barmsijzen uit Noord-Europa.

De top-10

Dit is de top-10 van de Nationale Tuinvogeltelling 2018. Tussen haakjes de notering tijdens de editie van 2017.

  1. Huismus (1)                         165.982
  2. Koolmees (2)                       128.937
  3. Pimpelmees (5)                    80.705
  4. Kauw (4)                                68.578
  5. Merel (3)                               67.978
  6. Vink (6)                                  64.946
  7. Turkse tortel (7)                   49.651
  8. Houtduif (8)                          43.963
  9. Ekster (11)                            39.446
  10. Roodborst (10)                    35.167

 

afd-helmondafd-helmondafd-helmondTabel 1

Overzichtkaartje van Helmond

Oranje stippen: de geregistreerde tellingen  

Tabel 3

Tellingen per wijk:

Dierdonk: 12                        Gansewinkel: 16

Rijpelberg: 18                      Stiphout: 17                              Totaal: 131.

Brouwhuis: 17                      Centrum:11

Brandevoort: 13                   Helmond Noord: 26

Kranenbroek: 1

 

Stephan Meijer