Tijdelijke akkertjes in het Leenderbos

Tijdelijke akkertjes in het Leenderbos.

Staatsbosbeheer is deze maand gestart met de aanleg van kleinschalige, tijdelijke akkers in het Leenderbos. De aanleg van tijdelijke akkers is een maatregel die het tekort aan mineralen in de bodem aanvult. De akkertjes zijn een leefgebied voor verschillende diersoorten zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Variatie in heidelandschap

De tijdelijke akkers worden ingezaaid met granen, klaver en verschillende soorten bloemen. De tijd dat de tijdelijke akkers in gebruik zijn is 4 tot 6 jaar, waarbij jaarlijks 80% wordt geoogst en zo'n 20% blijft staan als voedsel voor verschillende diersoorten. In het verleden waren er op de heide regelmatig kleine akkers aanwezig. Ook in het Leenderbos zijn nog oude akkertjes, zogenaamde ‘kampjes’ terug te vinden. De variatie in het heidelandschap wordt op deze manier hersteld. Een pakket aan maatregelen zorgt dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Zo wordt er ook andere delen van de heide gemaaid, geplagd en begraasd met schaapskuddes. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot en daarnaast om economische ontwikkelingsruimte te creëren. Door de werkzaamheden blijft het Leenderbos een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst, met ruimte voor natuur en recreatie. 

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.