Steenmeel op de heide

Steenmeel op de heide
Staatsbosbeheer start deze winter met het strooien van steenmeel op de Strabrechtse heide en op de Groote heide in Heeze-Leende. Om de bestaande heide een flinke impuls te geven, strooien we binnenkort steenmeel uit over een deel van de heide. Dit helpt de mineralenbalans in de verzuurde bodem te herstellen. Steenmeel is een verzamelterm voor zeer fijn gemalen gesteente. Het steenmeel wat gebruikt wordt komt uit Scandinavië. De mineralen in de bodem van de Strabrechtse heide en de Groote heide hebben namelijk op geologische tijdschaal dezelfde herkomst.

sporenelementen
Het steenmeel wordt door een tractor met een kunstmeststrooier uitgestrooid over de heide.  Het grote voordeel van steenmeel is, dat het waardevolle mineralen bevat en niet snel uitspoelt in de bodem. Het bevat sporenelementen die essentieel zijn voor plant en dier. Als heideplanten goed gedijen, dan trekken ze insecten aan en die trekken op hun beurt weer vogels en andere dieren aan.

Het strooien van steenmeel duurt enkele weken. De werkzaamheden zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Door de werkzaamheden blijven het Leenderbos en de Strabrechtse heide gezonde en duurzame leefgebieden voor de toekomst, met ruimte voor natuur en recreatie.

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland”.

Noord Brabant

Logo