Nieuwsbrief nr. 20

De huiszwaluw.

De huiszwaluw staat niet alleen in de lente volop in de belangstelling, maar ook nu!

Nu, in de zomer, moet hij immers zijn kleintjes groot brengen.

De huiszwaluw-1Ieder jaar wordt er door de Vogelbescherming Nederland en Sovon (zij doen vogelonderzoek) een vogel uitgekozen die dat jaar extra in de belangstelling staat. Meestal is dit een vogel die op de Nederlandse rode lijst staat van bedreigde diersoorten......en ja, de huiszwaluw staat er helaas op!

Vooral in de steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Zonde hoor want het is een mooi klein vogeltje!

Begin jaren 70 is het aantal huizwaluwen van 450.000 naar 75.000 gegaan!

De afname van insecten (hun voedsel) is de belangrijkste factor van deze daling. Dit jaar wil men extra studies en onderzoeken doen naar de huiszwaluw, zodat we kunnen voorkomen dat hij helemaal uitsterft.

NestDe Gemeente Helmond geeft (samen met IVN-Helmond) al sinds 2008 extra aandacht aan de huiszwaluw. Er staan twee schitterende huiszwaluwtillen in Helmond; een in het Warandepark (waar recent een lokgeluidsinstallatie in is geplaatst) en een in het Goorlooppark Noord.

Voor de overwintering vliegt de huiszwaluw naar Afrika, maar de rest van het jaar is hij hier. In de lente arriveert hij weer in Nederland en in de zomer zorgt hij voor twee broedsels. Rond deze tijd moet hij in ons kikkerlandje wel voldoende voedsel hebben, anders wordt het niks met zijn kleintjes.

We willen niet dat de huiszwaluw uitsterft in Nederland.

Is er genoeg voedsel voor hen?

Nou…… het kan beter!

Wie kan wat doen?

De Gemeente  Helmond zet zich in voor de huiszwaluw door onder andere in de buitengebieden weer modderpoelen te creëren. Met die modder kan de huiszwaluw zijn nest maken.

Verder past de Gemeente het maaibeleid aan van velden en bermen. Door minder vaak te maaien, kunnen insecten uitgroeien tot volwassen dieren.

Wat kunnen wij zelf doen?

-We kunnen onze stenen tuin weer groener maken.

Meer groen in onze tuinen betekent meer bloemen en dus meer insecten. En insecten heeft de zwaluw wel nodig: hij eet maar liefst 9000 insecten per dag (waaronder veel muggen)! Hij blijft lekker in de buurt om zijn voedsel bij elkaar te schrapen, dus als je buren ook een groene tuin hebben, werkt het goed voor de zwaluw.

-Probeer zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen (insecticides) te gebruiken, waardoor de insecten blijven leven. Tegenwoordig is in de winkels een goed natuurvriendelijk alternatief te koop.

-Zorg dat de zwaluw zijn nest kan bouwen: Onze huizen van baksteen en beton voldoen prima, zolang hij maar zijn nest tegen de muren (onder de dakoverstekken) kan maken. Vind je dit lastig in verband met de uitwerpselen? Dan kun je onder het nest een plankje maken.

-Meer groen in de tuin heeft nog meer voordelen dan enkel veel insecten. Met meer groen in je tuin heb je vanzelf ook weer af en toe modder. En modder is het bouwmateriaal voor zijn nest.

NestenGelukkig is de huiszwaluw nog niet uitgestorven.

Wil je huiszwaluwen zien in Helmond? Dat kan.

Er zijn nog enkele buurten waar de huiszwaluw broedt in juni en juli. Dat is in de omgeving  van de muziekbuurt, Oostende, Gasthuisstraat e.o. en enkele plaatsen in Brouwhuis e.o.

Til je hoofd op en kijk rond.

Meer informatie over IVN-Helmond vind je op de site www.ivn.nl/helmond