Helmond
Vogels
dinsdag30jan2018

Video Woonruimte voor vogels en vleermuizen in 5 Brabantse steden

In het KRO-NCRV programma BinnensteBuiten wordt de kijker dagelijks getrakteerd op een gepassioneerde en duurzame dosis huis en interieur, tuin en natuur, eten en drinken.Camilla Dreef is één van de presentators die het stuk NATUUR op zich neemt. Regelmatig zien wij haar als enthousiaste vogelliefhebber vertellen over de mooiste natuurgebieden. Samen met haar ontdek je elke aflevering weer iets nieuws over de vogels op zich, maar ook over hun leefgebied en voedsel.

Voor  Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging heeft zij een filmpje gemaakt over vogels in de eigen omgeving.

Als je op de volgende link klikt, kun je de video bekijken

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden

 

Woonruimte voor vogels en vleermuizen in vijf Brabantse steden.

Vijf Brabantse steden (waar Helmond er een van is) gaan meer nest- en verblijfsplekken creëren in de binnenstad.

 Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van mensen voor hun woonruimte. Door isolatie en betere afdichting van gaten en kieren onder daken hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg gaan daar wat aan doen. 

Meer nest- en verblijfsplekken 

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierenvereniging gaan samen met de betrokken steden de nest- en verblijfsplekken flink uitbreiden. Het gaat hierbij voornamelijk om nesten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Door bij renovaties en nieuwbouw rekening te houden met vogels en vleermuizen is de achteruitgang tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door neststenen in te metselen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en -zolders. 

Minder overlast van insecten

Het voordeel voor de inwoners is dat deze dieren grote aantallen insecten eten. Zo helpen vleermuizen en vogels de overlast van bijvoorbeeld muggen en vliegen te verminderen. Daarnaast zijn zij leuk voor het oog en laten de soorten zien dat natuur en de stad met elkaar verbonden zijn.  

Samenwerking gemeenten

De vijf Brabantse gemeenten slaan de handen ineen met verschillende partijen om de extra woonruimte voor vogels en vleermuizen te realiseren. Naast de Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging zijn er woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers betrokken. De provincie Noord-Brabant financiert voor een groot deel deze extra woonruimte voor vogels en vleermuizen.

Helmond.

In januari is een bijeenkomst hierover georganiseerd voor belangstellenden in IVN-trefpunt De Koekoek. Dat de 40-tal aanwezigen geinteresseerd waren, was duidelijk: Er werden veel vragen gesteld en er werd volop gediscussieerd. Op zo'n voorlichtingsavond zie je dat de Helmonder de vogels ter harte gaan! In februari vindt verder overleg plaats tussen de initiatiefnemers en andere betrokken instanties in Helmond, als Gemeente en woningbouwcooperaties. Dan worden ook concrete plannen bekeken.

Bron van cursief gedrukte tekst: Vogelbescherming Nederland