Helmond
IVN
woensdag29jan2020

Uitnodiging

UITNODIGING voor alle IVN-ers die interesse hebben in cursuswerk en met name in de Natuurgidsenopleiding.

Op dinsdag 31 maart organiseert het RCO (Regionaal Cursus Overleg) een informatie-/contactavond met het doel een cursusteam te formeren voor een NGO (Natuur Gidsen Opleiding) Brabant Zuid Oost, die gepland wordt in de periode 2021-2023. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Sleutelbloem, Strabrecht 14, te Heeze en begint om 20.00 u.

We willen op deze avond met zoveel mogelijk geïnteresseerde leden uit onze regio in contact komen om te praten over de NGO en een nieuw te vormen cursusteam.

Welke kwaliteiten moeten er in een NGO-cursusteam aanwezig zijn?

- passie voor de natuur

- natuureducatieve kwaliteiten

- kennis over didactische vaardigheden

- bijzondere kennis over aspecten van de natuur

- actief lid zijn van een IVN afdeling

- gediplomeerd natuurgids

- kennis van verschillende werkvormen

- capaciteit om in een team te functioneren

- organisatorisch talent.

Een goede kandidaat hoeft natuurlijk niet persoonlijk over al deze kwaliteiten te beschikken, maar de genoemde aspecten moeten wel goed vertegenwoordigd zijn binnen het team. We verwachten van een kandidaat dat die zich enthousiast aan haar/zijn taak zal wijden om cursusten te begeleiden naar gediplomeerde IVN gidsen. We vertrouwen erop dat we samen een goed NGO cursusteam kunnen samenstellen met een vertegenwoordiging uit verschillende regio afdelingen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat deze taak wel een commitment vraagt, maar het is ook erg leuk en bevredigend werk, dat je enorm veel voldoening geeft, zeker als je daadwerkelijk gediplomeerde natuurgidsen kunt afleveren.

We hopen op deze NGO contactavond veel mensen te mogen ontvangen.

Hartelijke groeten namens het Regionaal Cursusoverleg,

Corrie Vincent, IVN Heeze Leende.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_vos@hotmail.com