Helmond
Overig
vrijdag11jan2019

Over Tiny Forest

Een Tiny Forest (Minibos) is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dat is ongeveer 200 m2. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Tiny Forest is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma, gebaseerd op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Al vanaf de aanplant van het eerste Tiny Forest in Zaandam zijn de minibosjes mateloos populair. In heel Nederland en ook over de grens plopten allerlei ‘Tiny Forest’-initiatieven op. In overleg besloten IVN Natuureducatie en de Nationale Postcode Loterij om in Nederland 100 Tiny Forests aan te leggen komende jaren. De Tiny Forests moeten ook een sociale betekenis voor buurt en school hebben.

Effecten

  • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.
  • Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
  • De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
  • Tot slot heeft zo’n bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

IVN werkt aan een (be)leefwereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt verkleint de kloof tussen mens en natuur en brengt ook buurtbewoners dichter bij elkaar.

Het project Tiny Forest wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Nationale Postcode Loterij. Elke buurt zijn eigen minibosdat is de droom. IVN heeft een bedrag van €1,85 miljoen ontvangen van de Postcode Loterij om in vier jaar tijd honderd Tiny Forests in Nederland te realiseren. In Noord-Brabant subsidieert de provincie de Tiny Forests omdat de Brabantse steden vooralsnog niet zijn ingeloot voor deelname door de Postcode Loterij. Het gaat om 20.000 Euro per Tiny Forest.

Tiny Forests in Helmond

Onze gemeente Helmond wil komende jaren liefst vier Tiny Forests aanleggen. Op de website van de gemeente kunnen initiatiefnemers zich aanmelden. Dit kan tot 10 februari 2019. Een selectiecommissie bekijkt de aanvragen en adviseert het gemeentebestuur erover. Het is daarna de bedoeling dat in de herfst van 2019 het eerste minibos wordt aangeplant, natuurlijk door zoveel mogelijk kinderhanden en buurtbewoners en onder de goede leiding van IVN-Helmond en een deskundig hoveniersbedrijf.

Update 1 Tiny Forests

Update 2 Tiny Forest

Update 3 Tiny Forest

Handige downloads Tiny Forests