Helmond
Natuur in de Buurt
zondag09sep2018

Opening Park Goorloop Midden

Zaterdag 8 september vond de feestelijke opening plaats van Helmonds jongste park, het Park Goorloop Midden. Daarmee is de reconstructie van de Goorloop over een traject van 1,8 kilometer voltooid.

opening GoorloopparkDe opening werd verricht door wethouders Erik de Vries en Gaby van den Waardenburg van de gemeente Helmond, gedeputeerde Johan van Hout van de provincie en Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas.

opening GoorloopparkIn de toespraken was er ook aandacht voor de actie van Leo Litjens en Wim Raaijmakers die met een spandoek tegen de spoortunnel aandacht vroegen voor een belangrijk knelpunt in de ecologische verbindingszone.

spandoekWim Raaijmakers kreeg van wethouder de Vries met de overhandiging van het bord 'werk in uitvoering' de verzekering dat dat knelpunt opgelost zou worden.

werk in uitvoeringOndertussen .......uitlaatveldhondenNa de toespraken en openingsceremonie waren en rondleidingen door het park.
 

Goorloop Midden

 

Goorloop MiddenGoorloop Midden

Belangstellen kregen een plattegrond van het park.

plattegrond

A. Multifunctioneel veld

B. Poelen

C. Trapveldje, natuurlijk spelen en waterberging

D. Goorloop, fiets-wandelpad en hondenuitlaatstrook

E. Slootjes, elzensingels en hooiland

F. Woningbouwlocatie Parc Verde

G. Bermpjesbrug

H. Oude Goorloop

I. Ecopassages Mierloseweg en Arbergstraat

 

 

Voor meer informatie over het nieuwe park en de opening zie onderstaande links.

weblog van Helmond

Eindhovens Dagblad

Hieronder een verslag van het vraaggesprek dat presentatrice Christel de Laat hield voorafgaand aan de onthulling van de 'Landmark'.

Christel: Waarom is de provincie hierbij betrokken?

Johan: De provincie vindt natuurontwikkeling erg belangrijk . Wij moesten in het Park Goorloop allemaal een deel van onze taken uitvoeren, maar we konden dat niet ieder voor zich, los van elkaar doen. Samenwerken was hier noodzakelijk. En door deze samenwerking hebben we ook veel meer kunnen doen en veel meer kunnen bereiken.

opening Goorlooppark

Christel : Wat is hier dan gemaakt?

Erik: Een ecologische verbindingszone. Een natuurgebied van wel 1,8 kilometer lang, met een breedte van 100 tot 200 meter midden in de stad. De kaarsrechte Goorloop is omgevormd tot een licht slingerende en natuurlijke beek. Er zijn wel 10 nieuwe poelen gegraven en er zijn 6 ecopassages aangelegd. Er zijn banken, speelplekken, trapveldjes, hondenuitlaatstroken, fiets- en wandelpaden aangelegd. Er zijn waterbergingen gegraven om grote hoeveelheden regenwater tijdelijk op te slaan.

Christel: En hoeveel heeft dat dan wel niet gekost?

Gaby: 16,5  miljoen euro, maar het is dan ook een heel groot gebied, wel 1,8 kilometer lang en 100 tot 200 meter breed. De provincie heeft vijf miljoen euro bijgedragen, het waterschap drie miljoen, het Rijk driekwart miljoen en de rest ( 7,75 miljoen dus bijna acht miljoen euro) is betaald door de gemeente.

Christel: En jullie zijn hier al vanaf 2008 mee bezig. Waarom heeft het toch zolang geduurd?

Erik: Er zijn eerst plannen gemaakt en die zijn met alle betrokken partijen, grondeigenaren en belanghebbenden besproken en ook aangepast. Er moesten veel verschillende werkzaamheden worden verricht en er was  veel overleg en afstemming nodig.  Er is een dahliatuin en een volkstuinenvereniging verplaatst. En de Speeltuin Helmond West in ingepast. Er is een bedrijfsterrein aangekocht, gesloopt en gesaneerd. Ook de bodemsanering en de uiteindelijke aanleg hebben lang geduurd. Er kon niet het hele jaar door gewerkt worden vanwege de natte omstandigheden in de winter (dan staan delen van het terrein onder water) en het flora en faunaseizoen. We wilden immers juist meer natuur maken en deze niet wegjagen met allerlei zware graaf- en bouwwerkzaamheden.

Christel: Het is hier wel een beetje een troep (“rawassie”), met al dat onkruid. Wanneer wordt het hier eindelijk eens een beetje opgeruimd en gemaaid?

Johan: Dat onkruid dat je hier ziet is goed voor de insecten en de vogels. Het is natuurlijke beplanting, zoals de boterbloem, honingklaver en kattenstaart. Doordat we het gebied zoals vroeger hebben ingericht, komen ook allerlei planten en dieren van vroeger weer terug. En dat is veel waardevoller dan een strak gemaaid gazon. Een strak gemaaid gazon is erg kaal en niet geschikt voor de vogels, insecten en amfibieën die we hier weer terug willen zien.

Christel: En al dat stilstaande water? Straks word ik helemaal lek gestoken door al die muggen.

Peter: De poelen trekken inderdaad veel muggen aan, maar die trekken op hun beurt weer veel roofinsecten en vogels aan.  Dat houdt elkaar uiteindelijk in evenwicht.

Christel: En ratten? Komen er niet heel veel ratten met al dat water?

Peter: Ratten komen voornamelijk af op voedselresten. Laat geen voedsel in en om je woning slingeren. Strooi geen brood voor de vogels en gooi geen eten of etensresten op straat. Zet geen afval los naast de vuilniszak of huisvuilcontainer. Voedselresten kun je beter in je gft-container gooien dan wordt er nuttige compost van gemaakt. Mocht je nog steeds last hebben van ratten dan moet je dit melden bij de gemeente, dan worden deze bestreden.

Christel: Leuk al die mooie natuur, maar staat er straks dan geen hek omheen? En mogen gewone mensen er ook nog komen? En waar kan ik mijn hondje nog uitlaten?

Erik: Ja hoor, iedereen is welkom. Het is ook een park en niet alleen maar wilde natuur. Er zijn ook trapveldjes, speeltoestellen en banken aangelegd. En er is een hondenuitlaatstrook aangelegd.

Christel: Als het hier flink regent stroomt de hele straat vol met water. Kunnen jullie die riolering niet groter maken of zo?

Peter: Nee we kunnen de riolering niet nog groter maken, dat gaat niet meer passen. Daarom hebben we waterbergingen in het gebied gemaakt. Dit zijn terreinen die verdiept liggen. Daar wordt al het overtollige regenwater naar toe gevord. En daar kan het dan verdampen en in de bodem trekken. 

Christel: Al dat groen is leuk, maar mijn zus zoekt ook nog een nieuw huis en die wil hier graag wonen. Hadden jullie niet beter meer huizen kunnen bouwen in plaats van al dat groen?

Gaby: Ook dat gaat nog gebeuren. In de nieuwe woonbuurt Parc Verde tussen de Kasteelherenlaan, het park en de Mierloseweg worden nog 41 appartementen en 67 woningen bijgebouwd, in een mix van huur en koop en geschikt voor starters, gezinnen en ouderen. Het wordt een heel gevarieerde wijk met directe toegangen  naar Park Goorloop. Ik denk dat er wel een geschikt woning voor haar bij zal zijn. Daarvoor kan ze contact opnemen met Adriaans Moeskops bv, die gaan deze woningen ontwikkelen en bouwen.

Christel: Ik ben dol op vlinders en vogeltjes. Ik zie er de laatste tijd veel meer. En ik hoor de kikkers weer kwaken. Komt dat nou vanwege dat nieuwe park?

Erik: Ja en het worden er nog veel meer. Het is nu nog een beetje kaal en nieuw, maar over een paar jaar als alle nieuwe bomen en struiken goed groeien komen er nog veel meer dieren bij. We hebben voordat we begonnen een flora en fauna inventarisatie gehouden. Kort gezegd, we hebben het aantal en de soorten beesten geteld. En binnenkort gaan we weer opnieuw tellen. Dan kunnen we zien hoeveel extra dieren al deze werkzaamheden hebben opgeleverd.

Graag wil ik iedereen die betrokken is geweest bij de realisatie van het park bedanken voor al hun inzet

Christel: Laten we dan nu maar het Park Goorloop gaan openen.