Helmond
Vogels
donderdag12jul2018

Intervieuw met leden Vogelwerkgroep De Zwaluw

Begin juli is er door Dit is onze Wijk een interview gehouden met drie leden van Vogelwerkgroep De Zwaluw.

Onze IVN-leden Jan, Piet en Stephan zetten zich in voor de gierzwaluw in onze stad.

Zij werken nauw samen met de Helmondse woningbouwverenigingen, wat tot goede resultaten leidt. Op aangeven van onze Vogelwerkgroep bouwen  woningcorporaties in de nieuwbouwwoningen tegenwoordig her en der kunstnesten in voor de gierzwaluw. In plaats van een gewone baksteen metselen zij dan het alternatieve nest voor de zwaluw in. Op deze manier kan een mooie populatie aan gierzwaluwen opgebouwd worden.

Klik op de link hieronder en hoor het enthousiaste verhaal aan van onze drie leden.

https://nieuws.ditisonzewijk.nl/slapen-lucht-gierzwaluwen/