Helmond
Overig
vrijdag15nov2019

Inbouwen neststenen in nieuwbouwproject Heistraat Helmond

Natuurinclusief bouwen in Helmond

De gemeente Helmond maakt zich samen met vier andere Brabantse gemeenten sterk voor het verbeteren van de natuurwaarden in het stedelijk gebied. In samenwerking met het provinciebestuur is zodoende het plan Natuurbod B5 tot stand gekomen. Al enkele jaren worden via deze kapstok ook in Helmond plannen ontwikkeld die de stedelijke natuur versterken. Een van de speerpunten daarbij is het verbeteren van de leefomstandigheden van vleermuizen, zwaluwen en huismussen. Bij alle renovatie- en nieuwbouwprojecten worden woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers gestimuleerd om niet alleen te bouwen voor menselijke bewoners maar ook te zorgen voor vogels en zoogdieren.

Op 13 november wordt in het nieuwbouwproject Zonnevlinder aan de Heistraat in Helmond tijdens een feestelijke bijeenkomst een aantal neststenen ingebouwd voor gierzwaluwen en voor vleermuizen. Dit gebeurt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Zoogdiervereniging Nederland, Vogelbescherming Nederland, Woonpartners, aannemer Reuversbouw en vertegenwoordigers van IVN-Helmond. De Vogelwerkgroep van IVN maakt zich al jaren sterk voor verbetering van de leefomstandigheden van de gierzwaluw in deze stad. Desondanks daalt het aantal broedparen gestaag maar men zet nu middels het B5-project alles op alles om het deze vogel zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het aanbieden van nieuwe broedgelegenheid is daarbij een eerste maar belangrijke stap. Ook de beschermde vleermuizen binnen Helmond krijgen volop aandacht doordat verloren gegane woonruimte bij sloop nu wordt gecompenseerd in dit nieuwbouwproject. Woensdag 13 november om 13 uur, Zonnevlinder Heistraat Helmond.

 

Nadere informatie bij:

IVN-Helmond, Jan van der Rijt; tel.nr. 0492-534446; email: ivndezwaluw@gmail.com

Woonpartners Helmond; Bart Manders: b.manders@woonpartners.nl

Zoogdiervereniging Nederland: Vita Hommersen

Ad Adriaans; A.Adriaans@bbhmail.nl / 06 – 23 06  33 43

Kort verslag

Op 13 november werden de eerste van 58 vleermuiskasten ingemetseld in het project Zonnevlinder aan de Heistraat. Vertegenwoordigers van woningcorporatie Woonpartners, gemeente Helmond, Vogelbescherming Nederland en IVN-Helmond waren hierbij aanwezig. Vleermuizen verliezen makkelijk hun woonruimte bij sloop- en renovatieprojecten in het stedelijk gebied. Ter bescherming van deze soort zijn er gelukkig wettelijke maatregelen getroffen. De dwergvleermuis heeft in dit project in ieder geval niet te klagen; hij krijgt volop woonruimte in de nieuwe huizen. En daar blijft het niet bij. Als het project verder in de uitvoering is, komen er ook nog eens 62 inbouwkasten voor de gierzwaluw bij. Al met al een prima voorbeeld van natuur inclusief bouwen.