Helmond
IVN
woensdag12jan2022

40 jaar IVN Helmond

Op 6 januari 1982 vond de oprichtingsvergadering van IVN Helmond plaats. Het nieuwe bestuur kwam die dag voor de eerste maal bijeen en bedacht een programma voor dat eerste jaar. De belangrijkste onderdelen van dat programma waren:

 • uitbrengen van een ledenblad
 • deelname aan een natuurmarkt
 • organiseren van publiekslezingen
 • natuurwandelingen voor basisschoolklassen
 • houden van publiekswandelingen
 • organisatie en start van een natuurgidsencursus

Aan het eind van dat eerste jaar had de afdeling zo’n 30 leden, waren er 7 lezingen en 10 publiekswandeling gegeven en was de natuurgidsencursus met 30 cursisten gestart.

Jubileumjaar 2022

De aftrap van het jubileumjaar vond op 14 januari plaats met de publicatie van een dubbelinterview met Ad Adriaans en Anne Regts in weekblad De Loop. artikel in De Loop
Een week later werden beiden geïnterviewd voor stads-TV ‘Dit is Helmond’. uitzending interview

Dit jubileumjaar wordt gevierd met een groot aantal activiteiten en evenementen.
Sommige zijn gericht op publiek, enkele zijn voorbehouden voor de leden.
Een greep uit het jubileumprogramma:

 • Op zondag 13 februari wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een speciale jeugdactiviteit georganiseerd door het jeugd-IVN.
  link jeugd-IVN in bibliotheek
 • Onder begeleiding van leden van de fotografiewerkgroep kan worden geoefend met landschapsfotografie, macrofotografie en fotograferen met een smartphone.
  paring
 • Tijdens het jubileumweekend, 16 en 17 juli is er voor de jeugd een natuurspellencircuit in speeltuin Helmond West, voor volwassenen een beekwandeling langs de Goorloop en een weggeefbibliotheek van natuurboeken. Ook wordt dan een receptie gehouden en een ledenbijeenkomst.
  beek
 • In juli is er ook een grote fototentoonstelling in de Cacaofabriek waar werk van werkgroepleden en deelnemers aan de fotowedstrijd wordt getoond. fotowedstrijd
 • Er wordt een speciaal jubileumboekje uitgebracht, waarin o.a. de Helmondse natuurgebieden worden beschreven en waarin wandelingen en fietstochten worden aangeboden. Echt een gebruiksboekje voor het publiek. Tijdens het jubileumweekend zal het worden uitgegeven.
 • Beschikbaar stellen van een groot aantal routes door natuurgebieden in en rondom Helmond. wandelroutes
  De routes kunnen gewandeld worden met de gratis route-app van het IVN. route-app
  Voor wie geen smartphone heeft kunnen printversies van de routes gedownload worden.printversies
  route
  De bomenwerkgroep heeft voor de route-app een speciale bomenwandeling in de binnenstad uitgezet en een bomenfietstocht door de buitenwijken van Helmond.
 • Andere bijzondere activiteiten zijn de slootjesdag begin juni door het jeugd-IVN, botanisch stoepkrijten door de plantenwerkgroep, een boomplantdag voor een jubileumbos door de werkgroep natuurbeheer, voerbollen maken door de vogelwerkgroep en een gratis cursus in het najaar.

Veel van genoemde activiteiten zullen ruim van te voren als nieuwsbericht op deze website aangekondigd worden.
Uiteraard vinden alle activiteiten plaats met in acht neming van de dan actuele Corona-regels.

boomplantdag