Nieuws van het Brabants-Landschap

BIJENWERKDAG 

Er loopt landelijk een project voor het verbeteren van het leefgebied van de wilde bij (www.nederlandzoemt.nl) door onder andere de aanleg van 300 nieuwe wilde bijenplekken en de Bijenwerkdag tijdens NLDoet op 15 en 16 maart 2019. Het is de bedoeling dat tijdens deze nationale bijenwerkdag zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan voor de wilde bij. Hierbij kun je denken aan het vergroten van de nestgelegenheid door het bouwen van een bijenhotel, het aanleggen van een steilwandje of het verbeteren van de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) door het aanplanten van inheemse bomen en struiken (zie bijlage). 

Aan jullie het verzoek om een wilde bijenplek aan te melden voor deze dag via www.nldoet.nl Belangrijk bij het aanmelden van de locatie op NLDoet is dat de locatie herkenbaar is als een bijenwerkdagplek. Laat dit dan ook terugkomen in de naam van de plek (bv. Bijenwerkdag locatie…). NLDoet stelt per locatie een bedrag van max. € 400,- (op=op)beschikbaar. Een van de voorwaarden is dat de aanvrager een stichting of vereniging is. Zie https://www.nldoet.nl/financi%C3%ABle-bijdrage. Als de locatie is aangemaakt, kunnen deelnemers zich via de website aanmelden om mee te werken op deze locatie. 

In de bijlage ontvangen jullie een document met voorbeelden. Wij hopen op jullie medewerking en kunnen jullie natuurlijk ondersteunen bij de aanmelding via de site van NLDoet!

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Cyrille Larosch van Brabants Landschap (0411-664012 of clarosch@brabantslandschap.nl )

Bijenwerkdag

 

Win € 5.000 voor uw plan! - Natuur in Eigen Hand 

Wilt u zelf actief aan de slag met natuur in uw omgeving? Heeft u een concreet plan om nieuwe natuur te realiseren en bent u op zoek naar (aanvullende) financiering?
Doe dan mee aan de prijsvraag Natuur in Eigen Hand!

Groen Ontwikkelfonds Brabant organiseert wederom een prijsvraag en gaat drie goede én betekenisvolle plannen belonen met een eenmalige bijdrage van € 5.000. 
De uitslag van de prijsvraag wordt bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand op woensdag 6 februari 2019 om 19.30 uur in De Avenue, Waterstraat 5 te Breda. 
Ook als u niet tot de drie winnaars behoort, levert een bezoek aan deze avond u veel op. Denk aan financieringsmogelijkheden, relevante contacten én zinvolle feedback op uw plan. 
Op de avond zijn tal van experts aanwezig om u te helpen uw initiatief verder te brengen.

Lees meer over deze prijsvraag op https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/win-e-5-000-voor-uw-plan 
Aanmelden voor de bijeenkomst op 6 februari in Breda kan via www.ivn.nl/aanmelden-nieh

Met vriendelijke groeten,
Marjolein Jellema
Coördinator vrijwilligerswerk
Brabants Landschap
Coördinatiepunt Landschapsbeheer