Natuurwerkdag 2017

Ieder jaar organiseren de grote landschapsbeheerders als Natuurmonumenten een landelijke Natuurwerkdag. Overal in het land gaan dan duizenden natuurliefhebbers die dag aan de slag op hun locatie om de natuur een handje te helpen. Het gaat daarbij ieder jaar om een kleine 400 projecten met in totaal liefst 14.000 deelnemers. Sinds enkele jaren doet ook Helmond mee. De samenwerking tussen gemeente Helmond, Brandevoortse buurtbewoners en IVN-Helmond leverde dit jaar een uniek project “wilgen knotten” op. De bomen waar het om ging staan in de Helmondse wijk Brandevoort-Zuid, nabij het Sportpark. Hier heeft de gemeente ongeveer 15 jaar geleden zo’n 150 knotwilgen geplant in een klein natuurgebiedje waar ook de Schootense Loop doorheen stroomt. De bomen stonden echter op de nominatie om voor een deel gerooid te worden vanwege opgelegde bezuinigingen in de crisisjaren 2012 – 2015. Echter, door protesten vanuit de buurtbewoners kon dit plan tijdig worden verijdeld, mits men bereid was om vanuit de wijk voldoende “handjes” te leveren bij het knotten. Natuurorganisatie IVN, die al een aantal jaren bekend is met het knotten van wilgen, werd erbij geroepen en zodoende stonden er op zaterdagochtend 4 november 2017 een kleine 30 man aan de start om de klus te beginnen. Koffie en thee werden snel genuttigd, gereedschap verdeeld en tips en tricks vanuit IVN deden de rest. Daarna werd er stevig begonnen met maar één doel: vandaag krijgen we het klaar! Rond de klok van 10 kwamen ook de kinderen van het Jeugd-IVN en van Scouting Brandevoort nog te hulp met in totaal zo’n 25 jongelui die zich heerlijk gingen uitleven. Een lekker herfstzonnetjes deed de rest en zorgde ervoor dat er echt prima gewerkt kon worden. Tijdens de koffiepauze was er ruime aandacht voor een kort praatje door Buurttuin Brandevoort en volop aandacht genoot ook Wolfgang Holz van de gemeente die tijdens de lunchpauze een goede toelichting gaf op de ontwikkeling van de ecozone rondom De veste in Brandevoort. Tegen de tijd dat de donkere regenwolken kwamen binnendrijven, was het karwei geklaard en genoot iedereen die het had volgehouden nog van een slokje “zum Wohl”. Dank aan alle deelnemers van IVN-Helmond, van Brandevoort-Zuid en gemeente Helmond; een mooie klus gedaan!

NatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdagNatuurwerkdag