Lezing over De Nederlandse biodiversiteit en klimaatverandering

Deze lezing is de derde in een reeks van 4 over de klimaatproblematiek.

De heer Ad Havermans is opgeleid als leraar aardrijkskunde en fysische geografie. Later werd hij docent management en organisatiekunde. Sinds zijn pensioen zette hij zich in als docent Nederlands en tegenwoordig werkt hij als schoolgids en natuurgids bij IVN Weert.

Klimaatverandering heeft vele ecologische en sociaal-economische gevolgen. In deze lezing staan de ecologische gevolgen centraal en dan vooral het effect op de soortenrijkdom: de biodiversiteit. Voor Nederland zal die vermoedelijk toenemen, of dit positief zal zijn is te bezien, maar mondiaal neemt ze af. (Bijv. de bruinvleugelsprinkhaan komt nu ook in Nederland voor (zie foto)).

Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen. Naast aandacht voor de effecten op de Nederlandse biodiversiteit worden ook enkele mondiale effecten besproken.

De lezing illustreert op treffende wijze de interactie tussen allerlei processen en wil daarmee een lans breken voor een integrale visie op duurzaamheidsproblemen.

Tenslotte wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen worden verzacht.

Eerst wordt klimaatverandering verkend en daarna de ontwikkeling van biodiversiteit (nationaal en mondiaal). Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen beiden.

Tevens wordt ingegaan de wijze waarop in natuur- en milieu-educatie aandacht kan worden besteed aan deze problematiek.

De volgende avond in deze serie is:

25 mei:     Info avond klimaatregelingen gemeente Helmond

Waar
Trefpunt De Koekoek (Speeltuin Helmond West)
Arbergstraat 85
5707 TK Helmond
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Annemargriet Stout

Coordinator Lezingen Helmond Lezingen

Ontdek meer over

Deel deze pagina