Meetpunt Urbanis Soorten afgekort MUS

Het Meetpunt Urbane Soorten is het "citizen science" telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert donderdagavond 9 januari in IVNtrefpunt "De Koekoek" in Speeltuin Helmond West, de ervaringen van het telsysteem MUS.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, in samenwerking met Vogelbescherming, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. MUS is daarom ook geschikt voor minder ervaren of beginnende vogeltellers.

Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken, hun gedrag, geluid en typische kenmerken, welke methode precies gehanteerd wordt en de resultaten tot nu toe. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in Helmond of buiten Helmond. Hoe de gegevens in te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook aan bod. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom.

Info en aanmelden voor de avond kan bij Henk van Schaijk: hvanschayk@hetnet.nl

De avond duurt van 20.00 u. tot 22.00 u. en wordt gehouden in IVNtrefpunt "De Koekoek" in Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85, 5707TK in Helmond. Wij zijn aanwezig vanaf 19.30 u.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag.