Ledenlening

IVN-Helmond heeft voor de inrichting van haar nieuwe trefpunt in Speeltuin Helmond-West veel geld nodig. Geld dat de afdeling zelf maar voor een gedeelte heeft. Daarom is er een plan “ledenleningen” bedacht dat moet voorzien in de opbrengst van € 5.000. Aan de leden wordt gevraagd hun afdeling nu 100 of 50 Euro uit te lenen waarvoor in ruil een certificaat wordt verstrekt. De komende 10 jaar wordt steeds 10 % van het totaal aantal certificaten via loting weer terug betaald. Met de opbrengst hoopt het bestuur o.a. te bekostigen de nieuwe apparatuur in het IVN-trefpunt De Koekoek, nieuw educatief materiaal, nieuwe kasten en tevens ook een deel van de nieuwe outfit waar grote behoefte aan is. Het nieuwe IVN-trefpunt wordt in het voorjaar feestelijk in gebruik genomen, maar aan de inrichting en de bekostiging moet vanaf nu flink worden gewerkt.

Voor meer info klik op onderstaande link.

Ledenleningen IVN-Helmond