Jaarprogramma 2022

Het jaar programma van de plantenwerkgroep kent drie soorten bijeenkomsten:

Inventarisaties:
Bijeenkomsten die tot doel hebben om vast te stellen welke planten in een gebied voorkomen. De resultaten worden met derden gedeeld, zoals Waarnemingen.nl , het waterschap, de gemeente en eventuele belanghebbenden.
Soms voeren we ook een “verkenning” uit om een eerste indruk te krijgen van een bepaald gebied.

Excursies:
Bijeenkomsten die vooral ten doel hebben om te leren en te genieten van natuurgebieden in de regio en een enkele keer iets verder weg.

Determineeravonden:
Bijeenkomstem die ten doel hebben om onze determinatievaardigheden te vergroten.

Het programma voor 2022:

23
april

Dagexcursie naar de Doort bij Echt.
De Doort is gelegen tussen Echt en Susteren en heeft een rijke flora en fauna. Loofbossen, bloemrijke weilanden en tichelgaten (ontstaan door kleinschalige kleiwinning) zijn kenmerkend.

7 mei

Inventarisatie in de Ecologische Verbindingszone bij het Coovels Bos. Bijzonderheden: 2 soorten waterranonkel en de vrij zeldzame kleine ijsvogelvlinder.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur.

19
mei

Inventarisatie bij het Schoutense Ven in Nuenen.
Tijd: 18.30 – 21.00 uur.

8
juni
Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 18.30 – 21.00 uur.
17
juni

Dagexcursie naar de Oeffelter Meent. We lopen een wandelroute van 4,5 km. In het gebied komen zeldzaamheden voor als klein tasjeskruid, lathyruswikke, draadklaver en kruisdistel.

30
juni
Inventarisatie bij het Schoutense Ven in Nuenen.
Tijd: 18.30 – 21.00 uur.
13
juli

Inventarisatie in de Groene Punt.
Tijd: 18.30 – 21.00 uur.

25
juli

Determineren in de Koekoek.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

13
augustus

Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.

3 september

Inventarisatie bij het Schoutense Ven in Nuenen.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur.

15
oktober

Paddenstoelenwandeling in het Eckartdal in Eindhoven. We verzamelen bij de ingang van de waterzuivering aan de Van Oldenbarneveltlaan 1 in Eindhoven
Tijd: 13.30 - 16.00 uur

eind
december

We doen als plantenwerkgroep mee aan de Floron Eindejaars Plantenjacht. Datum en plaats worden nog bekend gemaakt