Jaarprogramma 2019

Het jaar programma van de plantenwerkgroep kent twee soorten bijeenkomsten:

Inventarisaties:
Bijeenkomsten die tot doel hebben om vast te stellen welke planten in een gebied voorkomen. De resultaten worden met derden gedeeld, zoals Waarnemingen.nl , het waterschap, de gemeente en eventuele belanghebbenden.
Soms voeren we ook een “verkenning” uit om een eerste indruk te krijgen van een bepaald gebied.

Excursies:
Bijeenkomsten die vooral ten doel hebben om te leren en te genieten van natuurgebieden in de regio en een enkele keer iets verder weg.

Het programma voor 2019:

24
april
Excursie naar de Sint-Jansberg in Milsbeek, een afwisselend natuurgebied op een oude stuwwal. We lopen de blauwe route van 4,0 km.

6
mei

Inventarisatie  in de Bakelse Beemden. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf De Berenboot
31
mei
Inventarisatie  in de Goorloopzone. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. We inventariseren langs de Goorloop in Helmond-West. Verzamelen bij speeltuin Helmond-West
8
juni
Excursie naar de Mosbulten, dicht bij Breugel. Dit gebied is op het einde van de 20e eeuw gecreëerd ter compensatie van de aantasting van de natuur door de aanleg van de A50 bij Son
22
juni
Inventarisatie  in de Bakelse Beemden. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf De Berenboot
13
juli
Excursie naar de ENCI-groeve in Maastricht. We bekijken de ontwikkelingen in de groeve en het gebied aan de westkant van de groeve
23
juli
Inventarisatie  in de Bakelse Beemden. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf De Berenboot
31
juli
Excursie naar het Landgoed Tongelaer bij Mill. We lopen een wandelroute van 5,2 km over het landgoed waar naar schatting 50 dassen leven
14
augustus
Inventarisatie  in de Goorloopzone. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. We inventariseren langs de Goorloop in Helmond-West. Verzamelen bij speeltuin Helmond-West
2
september
Inventarisatie  in de Bakelse Beemden. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf De Berenboot
sept / okt We maken een paddenstoelenwandeling op een zaterdag-morgen in een van de mooie paddenstoelrijke gebieden die we hier hebben. De datum is afhankelijk van het weer. Bij geschikte omstandigheden: 14 of 21 september
eind
december
We doen als plantenwerkgroep mee aan de Floron Eindejaarsplantenjacht. Datum en plaats worden nog bekend gemaakt