IVN2021

IVN2021: visie voor de toekomst


IVN is toe aan een nieuw, ambitieus meerjarenplan voor de komende vijf jaar. Op welke doelgroepen gaan we ons richten? Met welke organisaties willen we samenwerken? Gaan we nieuwe cursussen ontwikkelen? Welke ondersteuning hoort daarbij? Het Landelijk Bestuur vraagt alle leden om advies.

De eerste stap in de ledenraadpleging was de ledenenquête van deze zomer. De respons was hoog: er kwamen ruim 2000 reacties binnen. Met soms verrassende resultaten. Zo bleek maar liefst 44 procent van de respondenten lid te zijn geworden van IVN na een cursus!
De uitkomsten van de ledenenquête verschijnen deze week op de IVN-site. Op deze webpagina kun je komend half jaar de voortgang van het traject IVN2021 volgen en je commentaar geven. Dit najaar wordt er op tal van (thema)bijeenkomsten aandacht aan besteed, begin volgend jaar volgt nog een landelijke ledenconferentie. De Landelijke Raad stelt de meerjarenvisie 20172021 volgend voorjaar vast.