Hoog water

Persbericht 7 februari 2020 

Waterschap Aa en Maas pakt zandkolken  ter hoogte van dijk bij Doeveren aan met zandzakken  
Hoge water veroorzaakt wel in sloot achter de dijk  
Het hoge water in de Maas heeft een wel veroorzaakt in een sloot bij de dijk ter hoogte van
Doeveren (gemeente Heusden). Waterschap Aa en Maas zorgt ervoor dat deze zandkolk, die water
meevoert vanuit de Maas, snel wordt aangepakt. Dit om te voorkomen dat de wel groter wordt en
een risico gaat vormen voor de stabiliteit van de dijk en de veiligheid van het achterland.
 


Water wel
 
Bij een wel stroomt water vanuit de rivier via zachtere
zandlagen onder de dijk door om achter de dijk weer
omhoog te sijpelen. Dat gebeurt vaak via de bodem van
een sloot, zoals ook nu het  geval is.  Wellen ontstaan als
het water in de rivier heel hoog staat waardoor de druk op
de dijk toeneemt.  
Medewerkers van het waterschap Aa en Maas houden de
dijken scherp in de gaten nu het water in de Maas erg
hoog staat. Vandaag ontdekten ze de wel, zichtbaar als
een draaikolk van zand op de bodem van de sloot. De
verwachting is dat dit fenomeen deze dagen ook op
andere locaties kan optreden.  
Opkisten
Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap de wel
opkisten: door rondom zandzakken te plaatsen en het peil
in de sloot te verhogen wordt de druk vanuit de sloot 
opgevoerd zodat de wel gestopt wordt. 
Bij langdurig hoogwater kunnen wellen een risico vormen voor de stabiliteit van de dijk. De 
verwachting is dat het hoogwater in de Maas nog en paar dagen aanhoudt. 
Link naar filmpje van de wel bij Doeveren:  https://youtu.be/Nwj5sHHh7H4