Cursus waterbeheer

CURSUS WATER EN WATERBEHEER BIJ IVN ASTEN-SOMEREN

Dat ons klimaat langzaam aan verandert valt niet meer te ontkennen. Dit zorgt er voor dat het weer extremere kantjes gaat krijgen. De hagelbui en wateroverlast van 2016 zit bij velen nog vers in het geheugen zitten. De zomer van 2018 daarentegen was zeer droog maar kende plaatselijk wel overlast gevende plensbuien. Wetenschappers maken duidelijk dat we rekening moeten houden met extremer weer.

Het beeld van ondergelopen straten én van verdroogde akkers zullen we steeds vaker gaan zien tenzij we de nodige maatregelen nemen. Een teveel en een tekort aan water; hoe gaan we hier mee om?

IVN Asten-Someren organiseert een cursus WATER EN WATERBEHEER. In vier lesavonden en evenzoveel excursies geven we meer inzicht in wat er speelt maar ook in hoe we zelf kunnen bijdragen de overlast te verminderen. De cursus is bedoeld voor eenieder die méér wil weten over water, over rivieren, beken en grondwater, over hoe we met maatregelen overlast door te veel of juist te weinig water proberen te beheersen.

Aan de orde aspecten als het belang van water voor mens en natuur, waterkwaliteit, de watersystemen en het beheer ervan door de mens en maatregelen die worden getroffen om te anticiperen op een veranderend klimaat.

De theorieavonden worden gegeven in het verenigingslokaal De Stulp, Ostaderstraat 30 in Asten, beginnen om 20.00 en duren tot ca 22.00 en worden. De kosten bedragen € 55.- incl koffie/thee.

De theorieavonden zijn op de woensdagen 10 okt, 14 nov, 12 dec 2018 en op 16 januari 2019. De excursie zijn op zaterdagen 27 okt, 24 nov 2018 en op  26 jan 2019. De vierde excursie moet nog worden vastgesteld.

Meer informatie en aanmelden op www.ivnastensomeren.nl onder “activiteiten” of bij Jos Bronneberg 06-13486913.

Inhoud van de lessen:

Les 1 gaat over de chemisch en fysische eigenschappen van water en waarom het zo belangrijk is voor levensprocessen. Water om te drinken, als koel- of proceswater, de kwaliteit en kwantiteit en ook de waterkringloop komen aan de orde.

Les 2 behandeld weersystemen, klimaat en de geografische verdeling van water. Wat zijn de gevolgen van teveel of te weinig water.

Les 3 Gaat over hydrologie en ecohydrologie, over het waterleven in relatie tot het soort water, stilstaand, stromend etc.

Les 4 zal gaan over het beheer van water, over beken, sloten en rivieren en over de waterkwaliteit. Hoe zorgen we dat het niet te nat of te droog wordt?

De eerste excursie gaat over beekherstel en het hermeanderen.

Bij excursie 2 gaan we kijken naar de maatregelen die het waterschap en de gemeentes nemen om de overlast tegen te gaan.

Bij excursie 3 brengen we een bezoek aan een moderne waterzuiveringsinstallatie.

Bij excursie 4 besteden we aandacht aan de relatie met de natuur.