Bomenplan! Geef de jeugd invloed op hun toekomst.

Mijn bomenplan is ruim 25 jaar geleden ontstaan doordat ik ieder voorjaar opnieuw het enorm zonde vind dat alle jonge boompjes die je in plantsoenen en wegbermen ziet opkomen en dus de eerste 'struggle for life' al hebben doorstaan bij de eerste onderhoudsbeurt allemaal worden gemaaid of weg geschoffeld, ongeacht de gezonde staat waarin ze verkeren. En dat zijn er over ons hele land gemeten miljarden! Een ongelooflijk potentieel aan jonge boompjes die geen enkele kans hebben om uit te groeien tot volwassen bomen.
Tegelijkertijd moesten de kinderen aan wie ik les gaf in die periode meedoen aan de nationale boomplantdag. Daarbij mochten ze dan opgekweekte dure boompjes planten. Hier klopte iets niet vond ik. En dat vind ik nog.

Mijn eerste motivatie om hier iets mee te gaan doen was het voorkomen van verspilling van gemeenschapsgeld. Een gekweekte boom aanplanten kost enorm veel geld, en dat zal wel blijven bestaan, maar daarnaast kan er een enorm aantal bomen gratis worden aangeplant. Volledig gratis als je die jonge zaailingen in bermen en plantsoenen laat verzamelen en planten door de leerlingen van basisscholen in het kader van Boomplantdag. Met gemak plant je zo miljoenen bomen per jaar gratis, dus extra. En internationaal zou het kunnen gaan om miljarden bomen per jaar! Misschien wel een substantiele bijdrage aan het klimaatprobleem! Een naïef plan besef ik zelf ook wel.

BomenEr zijn echter redenen te over om mijn plan opnieuw te overwegen.
In steeds sneller tempo lijkt onze aarde op te warmen door de invloed van ons mensen. Bomen kunnen een stukje van dit probleem oplossen; meer nog, ze zullen onontbeerlijk kunnen zijn om onze atmosfeer voor de wereldbevolking in stand te houden.
Op de eerste plaats zijn ze de producenten van onze zuurstof, eerste levensbehoefte. Ze worden niet voor niets de longen van onze aarde genoemd. Geen bomen, geen zuurstof! Voldoende reden om te zorgen dat er voldoende op aarde zijn.
Op de tweede plaats ruimen die bomen tijdens het produceren van zuurstof een groot gedeelte van de CO2-vervuiling op die wij produceren. Dus hoe meer bomen, hoe meer vervuiling wordt opgeruimd en wel gratis.
Ten derde vormen ze een stabiele oplossing voor het probleem van energieopslag. Zonnecellen op onze daken doen prima werk maar de energie die ze leveren moet meteen gebruikt worden; opslag is nog altijd een probleem. Bomen slaan zonne-energie op in de vorm van hout dat als brandstof weer zou kunnen dienen voor de opwekking van energie maar dan wel op een moment dat we die energie nodig hebben. En alweer gratis en voor niks, geen investering is er voor nodig.
Dat hout als grondstof voor allerlei producten nodig is behoeft geen toelichting.

Dat bomen door de uitwaseming van waterdamp de omgevingstemperatuur verlagen lijkt een niet te onderschatten bijkomend voordeel te worden. In gebieden als het Amazonegebied creëren de bossen hun eigen klimaat en wordt de cyclus van zoet water in stand gehouden.

Nog een reden: bomen nemen een gedeelte van het fijnstof weg dat van zo grote invloed is op onze gezondheid. Verdubbeling van het bomenbestand betekent dus ook een verdubbeling van het fijnstof dat ze wegnemen.

Om mijn plan uit te voeren zijn geen ingewikkelde afspraken tussen landen nodig. Ieder land kan dit doen en zo bijdragen aan de oplossing van het milieuprobleem. Kosteloos!
Dat het educatief goed is om kinderen hierbij te betrekken zal ik niemand uit hoeven te leggen:
Er zijn zo'n 500.000 kinderen in de bovenbouw van ons basisonderwijs. Als die allemaal 10 zaailingen aanplanten op een plek waar bomen mogen groeien dan kun je zo ieder jaar vijf miljoen gratis bomen planten. Dat zou nog eens een boomplantdag zijn! En ook nog een gratis bijdrage aan het milieubeleid. Hopelijk nooit noodzakelijk om de alsmaar groeiende wereldbevolking van voldoende zuurstof te voorzien.

Als kinderen in het voorjaar boomzaden verzamelen zoals eikels, wilde en tamme kastanjes, beukenootjes, hazelnoten,etc. En je laat die uitzaaien dan heb je het al gauw over een miljard potentiële jonge boompjes! 

Bij grote projecten waar een herplantingsverplichting bestaat en/of natuurcompensatie verplicht is zou aanplanten met deze zaailingen een mogelijkheid met zeker financieel interessante mogelijkheden: gratis bos aanplanten!

Laten we hopen dat plannen zoals hierboven beschreven, en misschien meer van zulk soort  plannen, in de toekomst niet noodzakelijk worden om nog een normale dosis zuurstof uit de lucht te kunnen halen.

Bernard de Rooij
Aarle-Rixtel 2016