Adoptieplan Stiphoutse Vennen

IVN-Helmond heeft via een adoptieovereenkomst met de gemeente Helmond op zich genomen om gedurende minimaal vijf jaren te zorgen dat de zaailingen van berken en dennen op de oevers van vijf vennen in de Stiphoutse bossen jaarlijks worden verwijderd, voor het eerst in 2016. Het gaat om de vijf vennen die in 2014 deel uitmaakten van het hydrologisch beheersplan: Kikkerven, Wasven, Kromven, Kulkesven en Langdaalven. IVN heeft Helmondse Scoutinggroepen bereid gevonden mee te helpen met het onderhoud van de vennenoevers in de Stiphoutse Bossen. De uitvoering van deze werkzaamheden zal gedaan worden door leden van de volgende Scoutinggroepen, die ieder een of twee vennen hebben geadopteerd:

  • Scouting Jan Baloys uit Stiphout
  • Scouting Leonardus uit Helmond
  • Scouting Paulus uit Helmond

De scoutinggroepen hebben in overleg met IVN hun “eigen” ven(nen) gekozen: Jan Baloys onderhoudt Kikkerven en Wasven; Leonardus onderhoudt Kromven (Eiven) en Kulkesven; Paulus onderhoudt Langdaalven. Ieder jaar bezoeken de scouts hun ven; zij bepalen in hun eigen jaarplan wanneer de werkzaamheden worden gepland. Zij informeren hierover IVN-Helmond, dat zorgt voor begeleiding en monitoring. Voor 2016 was de afspraak dat alle scoutinggroepen op zelfde dag werken, namelijk op de dag van de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november. Deze dag trok erg veel belangstelling, o.a. van Brabants Landschap. De gemeente Helmond was aanwezig in de persoon van wethouder Erik de Vries, die samen met enkele scouts een informatiepaneel onthulde bij het Langdaalven.

Bospad