Helmond
Water
Op
donderdag12sep201920:00

Lezing "Water Natuurlijk" Aa en Maas

Samen met het KNNV

Op donderdag 12 september zal Loco Dijkgraaf Ernest de Groot een lezing houden over water, waterschappen en waterbeheer in relatie tot natuur en landschap in NO Brabant.

De regio Helmond/ Oost Brabant herbergt veel fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering. De waterhuishouding van Oost Brabant is sterk bepaald door de ondergrond en wat de mens daar vervolgens mee heeft gedaan. Ernest: "de gehele waterhuishouding van Oost Brabant passeert de revue, van de Peelhorst en de Peelvenen tot en met de Raamvallei en het Dal van de Aa. Kom en beleef een bijzondere , water gerelateerde helicoptervlucht over de gehele regio".

Ernest de Groot van "Water Natuurlijk" is nu zo'n 30 jaar in de weer in het Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Hij is actief met ruimtelijke ordening, landinrichting, land- en tuinbouw, milieu, bodem, water, natuur, landschap/cultuurhistorie en recreatie in Brabant. Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas namens Water Natuurlijk en lid van het algemeen bestuur van het Brabants Landschap. Verder is hij actief als natuurgids, landschapsbeschermer en landschapsbeheerder in de regio Uden-Veghel via IVN Uden en de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. In 2014 en 2015 was hij 2 maal de bijna Groenste Politicus van Nederland (verkiezing van Natuurmonumenten).

De lezing wordt gehouden in IVN trefpunt de Koekoek in Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85, 5707 TK in Helmond.

Iedereen die van wandelen, fietsen, fotograferen en/of van water, natuur en landschap houdt, is van harte welkom.

De aanvang is 20.00 u. en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag.

Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_vos@hotmail.com

Waterschap Ernest de Groot

lezing

Algemene informatie

donderdag 12 september 2019 - 20:00
Locatie: 
IVN trefpunt de Koekoek Speeltuin Helmond West
Arbergstraat 85
5707TK Helmond
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image