Helmond
Overig
Op
donderdag20jan202220:00

Lezing Theo de Jong WEGENS CORONA GEANNULEERD !!!

DOORGESCHOVEN NAAR 13 OKTOBER 2022

De afgelopen eeuw is de bodem rond de beekdalen in oostelijk Noord-Brabant regelmatig doorwoeld. In de jaren ’30 van de vorige eeuw werden beeklopen ‘genormaliseerd’ door werkverschaffingsprojecten. Later werd verontreinigd slib gesaneerd uit de beekbodems. En recentelijk zijn in de beekdalen poelen en meanders (opnieuw) uitgegraven ten behoeve van waterberging, natuurontwikkeling en ecologische verbindingszones.

Op verschillende plaatsen zijn tijdens deze werkzaamheden rond de rivieren Aa en Dommel botresten gevonden van dieren die hier ooit leefden. De resten zijn onder andere van oerrund, edelhert, eland, wild zwijn en bever. Tot de bijzondere stukken behoren bijvoorbeeld de bijna 5000 jaar oude resten van een oerrund uit de Dommel bij Nuenen en een edelhert van ruim 9600 jaar geleden dat is opgegraven bij de Tungelroyse Beek nabij Weert.

Wat is nu de betekenis van deze vondsten voor de geschiedenis van de streek? Op welke manier vertellen ze over ontwikkelingen van het landschap? En hoe is de relatie met de eerste bewoners die in onze omgeving leefden? De afgelopen jaren zijn de beekdalvondsten bestudeerd en is de ouderdom daarvan vastgesteld. De vondsten en de bodem waarin ze zijn aangetroffen geven inzicht in het landschap en de fauna gedurende diverse perioden in de prehistorie. Sommige vondsten wijzen zelfs direct naar menselijke invloed of tussenkomst.

Theo de Jong.

Theo de Jong is vanaf zijn jonge jaren geboeid door het landschap en de relatie tussen mens en dier in het verleden. Hij studeerde biologieen archeologie en specialiseerde zich in archeologische dierenresten. Als veldarcheoloog werkte hij voor diverse archeologische instellingen. Vanaf 2000 is hij als archeoloog in dienst van de gemeenten Eindhoven en Helmond. Recentelijk publiceerde hij over archeozoölogisch onderzoek in oostelijk Noord-Brabant (Oogst van Malta) en archeologisch onderzoek in Helmond (Verwerkt Verleden).

 

Algemene informatie

lezing over archeologie in Helmond
donderdag 13 oktober 2022 - 20:00
Locatie: 
Speeltuin Helmond West
Arbergstraat 85
5707 TK Helmond
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image