Helmond
Landschap
Op
zondag01mrt202014:00

Landschap de Bundertjes

publiekswandeling

Begin maart is het weer is ongewis. Het voorjaar kan zich al uitbundig aankondigen, maar het kan ook nog winters koud zijn. In beide gevallen een uitstekende reden voor een frisse natuurwandeling.

Het gebied van de Bundertjes is oud cultuurlandschap. Vanouds is het een moerasbos langs de Gulden Aa met veel griendhout (wilgenstruiken). Deze wilgengrienden worden ook wel “wissen” genoemd. Langs beek, die in de Bundertjes nog altijd de meanderende loop heeft, liggen moerassige beemden en eeuwsels. Beemden zijn graslanden in een beekdal waar het oude moerasbos is ontgonnen.

Eeuwsels zijn beemden, die te nat waren om als weiland voor de koeien te gebruiken en daarom in hoofdzaak als hooiland werden gebruikt.

Sinds de waterbodemsanering van de Gulden Aa halverwege de jaren 90, die ernstig verontreinigd was door industriële lozingen door de Vlisco in het verleden is de ijsvogel weer vaste bewoner van het gebied. In 2012-2013 heeft de natuurwaarde van het gebied een impuls gekregen door extra aanplant van struweel en het graven van enkele poelen.

ijsvogelAan de westzijde van de Gulden Aa is uit verwaarloosde grienden een weelderige natuur ontstaan die reeën beschutting biedt en een rijke vogelstand heeft. De oostzijde van de meanderende beek wordt gekenmerkt door een kleinschalige lappendeken van weilanden en bosjes die begrensd en doorsneden worden door paden en boomsingels. In dit gebied is ook de natuurtuin 'De Robbert' gelegen.

Tijdens de wandeling komen de diverse landschappelijke elementen van het gebied aan de orde.

Ook in cultuurhistorisch opzicht is de Bundertjes een heel interessant gebied. Zo vindt men er een schaatsbaan, een voormalige vloeiweide voor bemesting. Het kapelletje van Binderen is een voormalige schaapskooi, die vroeger tot het kasteel van Croy behoorde. Verder is er nog altijd de grachtengordel, die vroeger het klooster van Binderen omgaf. Dit klooster werd gesticht door keizerin Maria van Brabant, die leefde van 1189 tot 1260.

De Bundertjes is begin jaren '80 van vorige eeuw heringericht. Vanuit een oorspronkelijk open beekdallandschap is meer afwisseling ontstaan door de aanleg van een aantal landschappelijke elementen en bosjes. Door deze inrichting heeft het gebied het huidige beeld gekregen. Bijzondere natuurterreintjes zijn de ijsbaan van 'boer Kuijpers' en de natuurtuin De Robbert. Op beide terreinen hebben zich soortenrijke plantengemeenschappen kunnen handhaven met veel tegenwoordig zeldzame soorten door het specifieke beheer.

Algemene informatie

Bundertjes
zondag 1 maart 2020 - 14:00
Locatie: 
parkeerplaats Jan Vissermuseum
Keizerin Marialaan 5
5702 NR Helmond
Nederland
Extra Informatie: 

Deelname is gratis. Duur van de wandeling circa 2 uur.
Aanmelding voor de wandeling is niet nodig.
Gidsen: Marjon van Wijk, Ron van der Horst, Anne Regts

Contactpersoon: 
Google Maps image