Helmond
Natuur in de Buurt
Op
zondag01nov202014:00

Bos- en beekwandeling

publiekswandeling

De herfst toont zich inmiddels in zijn mooiste kleuren en in het bos staan nog overal paddenstoelen.

De wandeling leidt door het voormalig landgoed, een bosgebied met naaldhout en vochtig broekbos met een weelderige bodemvegetatie, en langs de oevers van de Bakelse Aa, die in 2014 door een reconstructie weer zijn vroegere meanderende loop heeft gekregen.

Coronaregels

bospad

De Bakelse Beemden is een landgoed van 76 ha gelegen aan weerszijden van de Bakelse Aa. Het gebied bestaat deels uit naaldhoutaanplant terwijl op vochtiger gedeelten ook broekbos en populierenaanplant op rabatten is te vinden.
Centraal op het landgoed staat een rij 30 meter hoge mammoetbomen.
Door het gebied lopen enkele oude eiken- en beukenlanen.

Bakelse Aa
Door de herinrichting van het beekdal in 2014 wordt het water langer vastgehouden in het gebied. Zo kan wateroverlast worden voorkomen en is in tijden van droogte voldoende water beschikbaar. Door de aanleg van een ecologische verbindingszone kunnen planten en dieren andere natuurgebieden bereiken. Doelsoorten zijn onder andere de das, kamsalamander, vlinders en libellen. Door de herinrichting is ook voor natuurliefhebbers een aantrekkelijk gebied ontstaan.

Algemene informatie

paddenstoel
zondag 1 november 2020 - 14:00
Locatie: 
nabij Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
5703 JV Helmond
Nederland
Extra Informatie: 

Deelname is gratis.
Opgave vooraf is vanwege Coronaregels noodzakelijk.
Aanmelden via wandelen.ivn.helmond@gmail.com
De aanmelding is pas definitief als een bevestiging ontvangen is.

Coördinator natuurgidsen: tel. 06-20491428

Contactpersoon: 
Google Maps image