Nieuwsbrieven

Tot en met juli 2017 werd er maandelijks door Jan van Rijn een nieuwsbrief gemaakt met daarin de meest actuele informatie van onze eigen vereniging en die van omliggende natuurverenigingen.

De nieuwsbrief werd verstuurd naar al onze leden en donateurs.

Helaas is Jan daarmee gestopt en is er (nog) geen opvolger opgestaan om de Nieuwsbrief nieuw leven in te blazen. Jammer, maar het zij zo.