Hellendoorn-Nijverdal
Beleid & Organisatie
vrijdag11sep2020

Meld u aan voor de jaarvergadering

Beste leden,

Gezien de ontwikkelingen bij het Covid-19 hebben wij als bestuur besloten om een fysieke jaarvergadering te houden op 30 september om 19.30 uur in het Buitencentrum. Uiteraard met de restrictie dat er geen ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat er geen fysieke vergadering meer kan plaatsvinden. Wij zullen dan een digitale vergadering uitschrijven.

De coronamaatregelen zullen van toepassing.

Wilt u van tevoren opgeven of u aanwezig zult zijn op de vergadering. Dat kan door middel van deze mail te beantwoorden of telefonisch contact op te nemen met de heer L.H.J. Oude Voshaar te bereiken onder telefoonnummer 06-36295251.

Gezien de omstandigheden zal er geen pauze zijn en ook geen programma aansluitend.

Op de agenda staat een belangrijk punt namelijk de wijziging van de statuten. Gezien het belang van dit agendapunt vinden we het als bestuur belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur

Jaarverslag 2019

Statuten concept jan 2020

Klik hier voor de financiële stukken