Zoogdierenwerkgroep (Dassen en Vleermuizen)

Dassen Dassen in Peel en Maas

In onze gemeente Peel en Maas zijn verschillende dassenburchten. Deze dassenburchten worden geïnspecteerd door de dassenwerkgroep Peel en Maas.

Op het gebied van dassenbescherming werken de dassenwerkgroep, natuurverenigingen, de gemeente, provincie en Staatbosbeheer intensief samen.

De das is een schuw dier en pas vanaf de schemering actief. De das leeft voornamelijk van maïs, kevers, wormen, fruit en af en toe kleine dieren. De das is dus geen concurrent van andere jagers.

De woning van de das is de burcht. De burcht bestaat uit een grote hoeveelheid ondergrondse gangen met enkele ingangen die pijpen worden genoemd. De das houdt van een frisse woning.

Regelmatig wordt oud gras uit de burcht gesleept en vervangen door vers gras.

De das is een beschermd dier en heeft in Nederland alleen de mens als vijand. Dat die mens geen reden heeft om de das te bestrijden mag duidelijk zijn. Toch ontdekt de dassenwerkgroep nog regelmatig misstanden bij de burchten, die door mensen zijn aangericht.

Iedere burcht wordt ongeveer twee keer per jaar bezocht. Eenmaal in de winter en eenmaal in de zomer. In de zomer kunnen de werkgroepleden zien of er uiteindelijk jongen geboren zijn.

Het doel van de dassenwerkgroep is d.m.v inventarisatie de knelpunten in de leefomgeving van dassen te beschermen. De gegevens worden verder aangeleverd aan de gemeente Peel en Maas, welke de data gebruikt in het ruimtelijk beleid.

Deze video laat de werkzaamheden van de werkgroep zien: Dassen

Vleermuizen

Veel mensen zijn bang voor vleermuizen en zien ze liever gaan dan komen. Dat is jammer want vleermuizen zijn bijzonder nuttig en doen mensen geen kwaad. Vleermuizen leven vlak bij ons. Overdag schuilen ze in en rond om onze woningen (zie foto grootoor op zolder in Helden) en ’s avonds kunnen we ze vaak zien vliegen. Door te vertellen over vleermuizen en hoe en waar ze leven, hopen we mensen hiervan bewust te maken en te voorkomen dat vleermuizen onnodig verjaagd worden.

Als ivn beheren we een vleermuiskelder. Deze is in 2011 gebouwd en de eerste bewoner was er in de winter 2011-2012 (zie foto). Ook doen we onderzoek in kader van bouwactiviteiten en adviseren hoe schade geminimaliseerd kan worden. Verder adviseren we bij klachten en vragen van burgers die in aanraking komen met vleermuizen. In toekomst willen we ons meer richten op monitoring.

Wilt U meer informatie email dan naar:zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl