Helden e.o.
Jongeren
dinsdag13jul2021

Jongeren Adviesbureaus Ringovenpark

Angela Hellebrand van de gemeente:

Op het Bouwens van der Boijecollege heeft het Jongeren Advies Bureau (JAB) hun verslagen gepresenteerd voor het klimaatadaptief maken van het Ringovenpark. Daarbij is ook gekeken naar beleving en sociaal verbinden tussen alle leeftijdsgroepen en mensen met een beperking. In het totaal waren er 10 presentaties en adviesbureau Kamanas was de winnaar. Nu is het aan ons, gemeente en gemeenschap om er verder invulling aan te geven :-)
Op de foto worden ze geïnterviewd door de omroep en er komt ook een stuk in Hallo. De samenwerking tussen het college, IVN, lokale ondernemers en de gemeente is goed bevallen. Hopelijk kunnen we dit jaarlijks laten terugkeren.