Melden van onnodig maaien

IVN wil de overheid helpen de biodiversiteit in het buitengebied te verbeteren. Meld daarom onnodig maaien van bermen, sloot- en beekranden.

Meld het onnodig maaien langs beken bij het Waterschap Limburg. 

Onnodig maaien van bermen en langs sloten kan gemeld worden via de app MijnGemeente.