Helden e.o.
Vogels
Op
zaterdag18dec202109:00

Wintertelling vogels in Eikeler Peel.

Op zaterdag 18 december vindt de jaarlijkse vogelwintertelling (SOVON PTT Telling) het Eikeler Peel plaats. Al vanaf 1999 wordt er geteld en de resultaten van de telling laten een duidelijk beeld zien van de vogel diversiteit in dit natuurgebied. Het aantal verschillende vogels is niet echt veranderd, de hoeveelheid waargenomen vogels is wel aanzienlijk minder geworden (50% mindervogels). Opvallend is de achteruitgang van de veldleeuwerik, buizerd en de spreeuw, terwijl de grauwe gans in aantallen sterk is toegenomen. Al met al zeker de moeite waard om deze tellingen voort te zetten en met deze gegevens de vogeldiversiteit aan de orde te stellen. Ook voor de lerende vogelliefhebber is zo'n tocht met "experts", zeer leerzaam. Het is interessant te horen hoe zelfs experts elkaars waarneming in twijfel kunnen trekken. Wil je meegaan, meld je dan aan bij:  vogelwerkgroep@ivnhelden.nl.
 

Algemene informatie

zaterdag 18 december 2021 - 09:00